TimeEdit - Manualer och filmer

Här finns KI:s lokala manualer för TimeEdit och länkar till nationella kunskapsartiklar. Här hittar du även länkarna till de webbinar som genomfördes på KI under hösten 2020.

ER
Innehållsgranskare:
Catherine Bollö
2024-06-18