Aktiviteter vid schemaläggning

En utbildningsaktivitet går vid schemaläggning i TimeEdit att beskriva med hjälp av ett antal tillgängliga fält - Aktivitet, Beskrivning, Lokal och Undervisningstyp.

En utbildningsaktivitet går vid schemaläggning i TimeEdit att beskriva med hjälp av följande fält:

  • Aktivitet (ett fast antal huvudaktiviteter)
  • Beskrivning (fritext)
  • Lokal (Fysisk lokal. Om digital undervisning lämnas detta tomt, och man skriver istället ”Digital” i fältet Plats)
  • Undervisningstyp (Obligatorisk eller Frivillig)

På denna sida listas de fasta aktiviteter som finns att välja mellan.

Aktiviteter i TimeEdit
Aktiviteter i TimeEdit Foto: N/A
Aktiviteter vid schemaläggning i TimeEdit
Nya aktiviteter Tidigare aktiviteter
Bastest Bastest
Examination Dugga, Examination, Omtenta, Redovisning, Resttenta, Resttentamen, Tentamen, Tentamen Rest, Tentamen Digital, Uppsamlingstentor
Examinationsgenomgång Examinationsgenomgång, Tentamensgenomgång
Föreläsning Föreläsning
Grupparbete Grupparbete, Gruppövning, Studiegrupp
Handledning Handledning, Handledarträff
Information Information
Introduktion Introduktion, Introduktion nya studenter, Introduktionsseminarium, KIB Introduktion, Upprop, Välkomnande av nya studenter, Mottagningssittning med nya studenter
Laboration Laboration
Praktisk undervisning Praktisk övning
Resurstillfälle
Seminarium Seminarium, Seminarium Rest, Restseminarium, Presentation, Symposium
Studiebesök Studiebesök
Undervisning Undervisning, Undervisning på distans p g a Covid-19, Undervisningen sker digitalt, Utbildning, Visning, Resttillfälle
VFU/VIL
Borttagna Reflektion, Självstudier, Studier, Utbildningskongress, Utbildningsmöte, Videokonferens

Listan med aktiviteter är begränsad för att studenterna ska känna igen sig i beskrivningen, möjliggörande av statistik baserat på aktiviteter med mera. Om du trots allt upplever att din aktivitet inte kan beskrivas med hjälp av befintliga aktivitetsnamn, beskrivning, lokal och undervisningstyp kan du skicka in en förfrågan om tillägg till listan till TimeEdit-Support@ki.se. Förfrågan ska innehålla:

  1. Tydlig motivering varför aktiviteten ej kan beskrivas på ett tydligt sätt genom kombinationen Aktivitet, Beskrivning, Lokal och Undervisningstyp
  2. Referens till en tydlig koppling till vad som finns beskrivet i aktuell kursplan

Beslut gällande om förfrågan ska skyndsamt tas av styrgruppen för förvaltningsobjektet TimeEdit.

MP
Innehållsgranskare:
2023-06-20