Söka medel för tilläggskostnader vid KI-kurser utomlands

Kursgivare kan söka medel för rese- och boendekostnader för deltagande KI-doktorander och KI-postdocs i en kurs som ges av KI utomlands inom ett samarbete.

jordglob, beskuren

Om en kurs ges i samarbete med ett utländskt universitet kan medel sökas för tilläggskostnader rörande KI-doktoranders/postdocs resor och boende utomlands under kursen. Detta har sitt ursprung i att forskarutbildningsprogrammen inte kan bevilja resebidrag (travel grants) eller bekosta resor för doktorander. Om sökta tilläggsmedel beviljas behöver inte varje enskild deltagare på kursen söka separata resebidrag.

Kursgivaren ansöker separat om dessa medel från Kurs- och programkommittén, medan övrig finansiering av kursen (även medföljande lärares resekostnader) normalt sett kommer från aktuellt forskarutbildningsprogram.

Använd särskild ansökningsblankett och skicka denna med eventuell bilaga (medfinansiering) till doctoralcourses@ki.se.

Senaste datum för ansökan är samma som för kursmedel för fristående kurser, se Aktuella deadlines for forskarutbildningskurser och andra lärandeaktiviteter.

Kontakt

Anna Gustafsson

Handläggare

Erika Franzén

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Emilie Agardh

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Ingeborg Van Der Ploeg

Central studierektor