Om forskarutbildningsprogrammen

KI:s forskarutbildningsprogram är tematiska och återspeglar stora forskningsområden vid Karolinska Institutet. Programmen erbjuder ett utbud av kurser och andra lärandeaktiviteter inom deras respektive forskningsområden för KI:s doktorander, och bidrar därigenom på ett signifikant sätt till att KI:s forskarutbildning håller en mycket hög kvalitet.

Syfte

Det övergripande syftet för forskarutbildningsprogrammen är att bidra till att doktoranderna får en bra forskarutbildningsmiljö utöver vad som erbjuds av institutionerna och inom forskargrupperna, och att ge kurser inom det för programmet specifika forskningsområdet.

Programmen ska bidra till att KI:s doktorander uppnår de nationella examensmålen för forskarutbildning enligt högskoleförordningen.

Att delta i olika aktiviteter som anordnas av programmen är ett sätt för doktoranden att skapa sig ett nätverk inom sitt forskningsområde som sträcker sig utanför den egna forskningsgruppen och institutionen.

Intresseanmälan

Som doktorand på KI kan man anmäla intresse för ett eller flera forskarutbildningsprogram och därmed få information om de kurser och aktiviteter som hålls. En intresseanmälan kan lämnas närhelst under utbildningens gång. Detta innebär att man får ta del av information från det/de forskarutbildningsprogram man är intresserad av och kan välja av utbudet, men inte att man förbinder sig till att delta i någon aktivitet eller att man har garanterad plats på någon av de kurser som anordnas inom ramen för ett program.

Kontaktuppgifter till varje program

Kurser inom forskarutbildningsprogrammen

Alla kurser som ges inom ramen för forskarutbildningsprogrammen, med några få undantag, annonseras och ansöks till via kurskatalogen.

Översikt av kurser som planeras av forskarutbildningsprogrammen 

Vill du bli doktorand på KI?

Att gå en forskarutbildning innebär att ägna sig åt ett forskningsprojekt under handledning och att följa en individuell studieplan. KI:s tematiska forskarutbildningsprogram skiljer sig från utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå där en hel klass har samma startdatum och läser tillsammans. Efter att man antagits som doktorand på KI kan man anmäla sig till ett eller flera forskarutbildningsprogram för att få information om kurser och aktiviteter som erbjuds inom ett visst forskningsområde.

Information om hur det går till att bli doktorand på KI