Promotionshögtid

Karolinska Institutet arrangerar varje år en vår- och en höstpromotion. Förutom nyblivna doktorer promoveras hedersdoktorer (på våren) och jubeldoktorer (på hösten). Ceremonin äger rum i Blå hallen i Stockholms Stadshus och efterföljs av en bankett i Gyllene salen och dans.

Promotionshögtid 2018.

Datum för nästa promotionshögtider är 11 och 12 november 2021

Till dessa två promoveringar har de nya doktorer som disputerat under hösten 2019 och våren 2020 bjudits in.

Till de nya doktorer som disputerat hösten 2020 och våren 2021 kommer datum för promoveringen, som kommer att ske 2022, att meddelas längre fram.

Praktisk information till nya doktorer

Vem kan bli promoverad?

Du ska ha disputerat med godkänt resultat vid Karolinska Institutet och ansökt om examensbevis.

Uppskov

Vid särskilda skäl finns det möjlighet att ansöka om uppskov av promotionen upp till 2 år. Kontakta enheten för akademiska ceremonier snarast på doktorspromotion@ki.se

lnbjudan

Inbjudan till dig som ska promoveras skickas via e-post cirka tre månader innan promotionstillfället och måste besvaras. Det är viktigt att du meddelar eventuellt ändrad e­-postadress till: doktorspromotion@ki.se

Din handledare bjuds in efter att vi fått ditt svar på inbjudan. Detta för att säkerställa att vi bjuder handledare vars promovendi har tackat ja till att närvara. 

Gäster

Begränsning av antal gäster kan förekomma som en konsekvens av rådande omständigheterna.

Handledare

En handledare per promovendi inbjuds av KI till ceremoni och bankett, förutsatt att deras före detta doktorand tackar ja till att närvara. 

Klädkod

For dig som promoveras är klädkoden högtidsdräkt (alt. folk/nationaldräkt). Du ska också bära svensk doktorshatt med KI:s hattmärke.

För handledare och övriga gäster som närvarar vid banketten gäller också högtidsdräkt. För gäster endast till ceremonin gäller valfri vårdad klädsel.

Tider

  • Du som ska promoveras är välkommen kl. 15.15 för att delta i en generalrepetition.
  • Övriga gäster ar välkomna från kl. 16.15.
  • Alla ska ha intagit sina platser kl. 16.50, ceremonin börjar kl.17.00.

Ceremoni

Ceremonin innehåller promotion av nya doktorer (promovendi) samt promotion av hedersdoktorer (vår) eller jubeldoktorer (höst). Väl på scen läser övermarskalk upp namnen. Promotor (vicerektor för forskarutbildning) promoverar de nya doktorerna genom att sätta på doktorshatt och överlämna diplom. Hatten behålls på under återstoden av ceremonin.

Banketten

Du och din medföljande gäst samt din handledare placeras tillsammans efter institutionstillhörighet och forskningsområde så långt som möjligt.

Diplom

Diplomet som delas ut vid Promotionens ceremoni är ett bevis om att du denna dag har promoverats och är inte ett examensbevis. Examensbevis måste man ansöka om. Läs mer här: examensbevis

Taxivärd

KI ordnar så att det finns taxivärdar på plats från ceremonins slut.

Hitta hit: Stockholms Stadshus

Doktorshatt och klädkod

Doktorshatt

För dig som promoveras är det obligatoriskt att bära doktorshatt vid promotionen. Du kan välja att köpa en hatt, låna av en kollega eller hyra hatt av KI.

Köpa

Doktorshatt kan beställas från Franzéns Hattmakeri via Hattmakarna.

Hyra

Kostnaden är 300 kronor. Hatt kan bokas via e-postadress: doktorshatt@ki.se, mer information om detta kommer med inbjudan.

Högtidsdräkt

Klädkod är högtidsdräkt, det vill säga frack med vit väst och vit fluga/lång aftonklänning. Man kan också bära folk- eller nationaldräkt.

Frack och festklänning kan hyras/köpas bland annat hos:

Frack kan hyras/köpas och beställas bland annat hos:

Doktorsring (ej obligatoriskt)

Doktorsring kan beställas bland annat hos:

Kontakt

Ylva Blomberg

Enhetschef

Maria Lancella

Administratör