Skip to main content

Promotionshögtid

Karolinska Institutet arrangerar varje år en vår- och en höstpromotion. Förutom nyblivna doktorer promoveras hedersdoktorer (på våren) och jubeldoktorer (på hösten). Ceremonin äger rum i Blå hallen i Stockholms Stadshus och efterföljs av en bankett i Gyllene salen och dans.

Promotionshögtid 2018.

Promotionshögtiden planerad den 15 maj skjuts fram till hösten

Vi måste tyvärr meddela att Promotionshögtiden som var planerad den 15 maj skjuts fram till hösten 2020 p.g.a. coronavirusets smittspridning. Beslut har tagits av Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen av hänsyn till alla deltagare och för samhället i stort.  

KI som medicinskt universitet sätter högt värde på alla människors hälsa och arbetar därför förebyggande och för att begränsa risken för spridning av Covid-19. Därför har alla stora evenemang och sammankomster som är inplanerade de kommande veckorna avbokats eller flyttats fram i tid.

Vi är medvetna att denna förändring kan orsaka besvär, men vi vänligen ber för er tålamod och förståelse under dessa osäkra tider.

Datum för kommande promotionshögtider

15 maj 2020 (Inställd! Mer information om nytt datum kommer längre fram.)

13 november 2020

Praktisk information till nya doktorer

Vem kan bli promoverad?

Du ska ha disputerat med godkänt resultat vid Karolinska Institutet och ansökt om examensbevis.

Du som har disputerat under perioden januari-juni blir bjuden till höstens promotion. Du som disputerat under perioden augusti-december blir bjuden på våren kommande året.

Uppskov

Vid särskilda skäl finns det möjlighet att ansöka om uppskov av promotionen upp till 2 år. Kontakta enheten för akademiska ceremonier snarast på doktorspromotion@ki.se

lnbjudan

Inbjudan till dig som ska promoveras skickas via e-post cirka tre månader innan promotionstillfället och måste besvaras. Det är viktigt att du meddelar eventuellt ändrad e­-postadress till: doktorspromotion@ki.se

Din handledare bjuds in efter att vi fått ditt svar på inbjudan. Detta för att säkerställa att vi bjuder handledare vars promovendi har tackat ja till att närvara. 

Till promotionen bjuds du utan kostnad tillsammans med en gäst till ceremonin och den efterföljande banketten.

Gäster

Utöver din medföljande gäst har du också möjligheten att ta med upp till 3 gäster till ceremonin i Blå Hallen. Det kostar ingenting men entrékort krävs. Små barn bör helst inte närvara. Akustiken i Stadshuset är också sådan att lite ljud (t.ex. lekande barn i foajén) färdas långt och riskerar överrösta tal och presentationer under ceremonin vilket är olyckligt för dagens festföremål - ni som promoveras!

Handledare

En handledare per promovendi inbjuds av KI till ceremoni och bankett, förutsatt att deras före detta doktorand tackar ja till att närvara. Promovendi anger om och vilken handledare KI ska bjuda. Denne med en medföljande gäst får därefter en egen inbjudan. Handledaren är välkommen utan kostnad till ceremoni och bankett men för medföljande gäst tar KI ut en avgift på 1200 kr.

Klädkod

For dig som promoveras är klädkoden högtidsdräkt (alt. folk/nationaldräkt). Du ska också bära svensk doktorshatt med KI:s hattmärke.

För handledare och övriga gäster som närvarar vid banketten gäller också högtidsdräkt. För gäster endast till ceremonin gäller valfri vårdad klädsel.

Tider

  • Du som ska promoveras är välkommen kl. 15.15 för att delta i en generalrepetition.
  • Övriga gäster ar välkomna från kl. 16.15.
  • Alla ska ha intagit sina platser kl. 16.50, ceremonin börjar kl.17.00.

Ceremoni

Ceremonin innehåller promotion av nya doktorer (promovendi) samt promotion av hedersdoktorer (vår) eller jubeldoktorer (höst). Väl på scen läser övermarskalk upp namnen. Promotor (vicerektor för forskarutbildning) promoverar de nya doktorerna genom att sätta på doktorshatt och överlämna diplom. Hatten behålls på under återstoden av ceremonin.

Banketten

Du och din medföljande gäst samt din handledare placeras tillsammans efter institutionstillhörighet och forskningsområde så långt som möjligt.

Diplom

Diplomet som delas ut vid Promotionens ceremoni är ett bevis om att du denna dag har promoverats och är inte ett examensbevis. Examensbevis måste man ansöka om. Läs mer här: examensbevis

Taxivärd

KI ordnar så att det finns taxivärdar på plats från ceremonins slut.

Hitta hit: Stockholms Stadshus

Doktorshatt och klädkod

Doktorshatt

För dig som promoveras är det obligatoriskt att bära doktorshatt vid promotionen. Du kan välja att köpa en hatt, låna av en kollega eller hyra hatt av KI.

Köpa

Doktorshatt kan beställas från Franzens Hattmakeri via Hattmakarna.
OBS: sista dag for att beställa en hatt via Franzens Hattmakeri till vårpromotionen är den 6 mars!

Hyra

Kostnaden är 300 kronor. Hatt kan bokas via e-postadress: doktorshatt@ki.se, mer information om detta kommer med inbjudan.

Högtidsdräkt

Klädkod är högtidsdräkt, det vill säga frack med vit väst och vit fluga/lång aftonklänning. Man kan också bära folk- eller nationaldräkt.

Frack och festklänning kan hyras/köpas bland annat hos:

Frack kan hyras/köpas och beställas bland annat hos:

Doktorsring (ej obligatoriskt)

Doktorsring kan beställas bland annat hos:

Kontakt

Maria Lancella

Administratör