Profiltexter

Profiltexterna är korta, standardiserade beskrivningar av organisationen som vi använder i olika sammanhang för att på ett kärnfullt, korrekt och konsekvent sätt kommunicera vad Karolinska Institutet är.

Profiltexterna används till exempel i rekryteringsannonser, samt på baksidan av broschyrer och mappar. KI:s profiltexter är uppdaterade i enlighet med strategi 2030.

Svensk profiltext

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står Karolinska Institutet för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Engelsk profiltext

Karolinska Institutet is one of the world’s leading medical universities. Our vision is to advance knowledge about life and strive towards better health for all. Karolinska Institutet accounts for the single largest share of all academic medical research conducted in Sweden and offers the country’s broadest range of education in medicine and health sciences. The Nobel Assembly at Karolinska Institutet selects the Nobel laureates in Physiology or Medicine.