Skip to main content

Passerkort

Passerkortet är en värdehandling där innehavaren förbinder sig att förvara passerkortet på ett sådant sätt att obehörigt utnyttjande inte kan ske. Det är även förbjudet att kopiera eller låna ut kortet.

För att få tillgång till ett passerkort som anställd eller samarbetspartner, måste ett passerkortsintyg skrivas under av ansvarig chef/ansvarig på institutionen och tas med. Rutinerna ser lite olika ut i Solna och i Flemingsberg.

Innehavaren förbinder sig att förlustanmäla kortet till utföraren och likaså återlämna kortet till utföraren för avregistrering vid avslutad tjänstgöring.

Felanmälan av inbrottslarm och passersystem ska göras till respektive intendent eller motsvarande på institutionen.

Rutiner i Solna

Passerkort utfärdas i Aula Medica, Nobels väg 6.

Tider: 

  • måndag - fredag kl. 08:30 - 16:00

OBS! Den 2:a oktober ligger korttillverkningen i Solna nere, öppnar åter 3:e oktober 14:00.

Rutiner i Flemingsberg

Passerkort utfärdas på Alfred Nobels allé 10, plan 4. Kontaktperson Torgny Norén.

Tider:

  • måndag kl. 14:30 - 15:30
  • tisdag kl. 14:30 - 15:30
  • onsdag kl. 09:00 - 10:00
  • torsdag kl. 09:00 - 10:00
  • fredag kl. 14:00 - 15:00

Ansökning av KI-kort för studenter

Kontakt:

Mikael Lindberg

Telefon: 08-524 866 22

E-post: mikael.lindberg@ki.se

Säkerhetssamordnare Solna

Torgny Noren

Telefon: 08-524 865 40

E-post: Torgny.Noren@ki.se

Säkerhetssamordnare Flemingsberg

Dokument