Juridik, regler & etik inom forskning

Finansiärer och samarbetspartners kräver vanligtvis ett kontrakt för ett forskningsprojekt, som definierar respektive rättigheter, skyldigheter, tidslinjer och budget. Vidare ska en etisk ansökan lämnas in och godkännas innan du genomför studier med forskningspersoner, mänsklig vävnad eller försöksdjur. Du ska också skydda information som är kopplad direkt eller indirekt till levande personer.

Juridik, regler och etik startsida