Forskningsrelaterade avtal och stöd i avtalsprocessen

Externa finansiärer, samarbetspartners och tjänsteleverantörer kräver vanligtvis att avtal som omfattar forskningsprojekt samt rättigheter och skyldigheter mellan KI och tredje part. All information finns på engelska: 

Support for research contracts

 

2024-02-02