Val av ansvarig forskningshuvudman vid etikansökan

När etikansökan skickas in, så görs det av en "ansvarig" forskningshuvudman. Om fler än en forskningshuvudman ingår i projektet så ska man tillsammans utse vem som är "ansvarig" forskningshuvudman som ska skicka in etikansökan, och som ansvarar för att hålla övriga medverkande forskningshuvudmän informerade i allt som rör etikansökan och efterföljande beslut.

KI har tillsammans med Region Stockholm tagit fram en gemensam ”Vägledning – val av ansvarig forskningshuvudman vid etikansökan rörande forskning där Karolinska institutet och vårdgivare i Region Stockholm samarbetar”. Forskningsrådet fastställde dokumentet vid sitt möte i april 2022 och du hittar det i sin helhet längre ner på sidan.

Huvudsyftet är att ge förslag på hur man kan resonera när man utser ”ansvarig” forskningshuvudman.

Med ”ansvarig” forskningshuvudman avses den organisation som ansvarar för att etikansökan skickas in, som samordnar och säkerställer att övriga medverkande forskningshuvudmän ingår i etikansökan och hålls uppdaterade om status för etikansökan, beslut samt eventuella ändringar och tillägg.  

Vill du ha hjälp vid val av ”ansvarig” huvudman och/eller har andra frågor kopplat till etikansökan, hör av dig till oss på compliance@ki.se