Söka medel för tilläggskostnader vid KI-kurser i internationella samarbeten

Kursansvariga för forskarutbildningskurser som ges vid KI i samarbete med ett eller flera lärosäten eller forskningsinstitut utomlands kan ansöka om medel från Kurs- och programkommittén för s k tilläggskostnader. Med tilläggskostnader avses rese-, visa- och boendekostnader för utresande KI-doktorander och KI-postdocs, eller boende- och vissa representationskostnader för inresande kursdeltagare.

jordglob, beskuren

Internationella samarbeten är viktiga för KI, inte minst gällande kurser. Förutom möjligheten till kunskaps- och erfarenhetsutbyte innebär dessa samarbeten att kontakter knyts, att KI:s synlighet ökar i internationella sammanhang och att ett informellt alumninätverk av internationella kursdeltagare skapas – framtida ”ambassadörer”.

Möjlighet att söka medel för tilläggskostnader

I och med att kursfinansiering från forskarutbildningsprogrammen inte kan användas för reserelaterade kostnader för kursdeltagare har Kurs och programkommittén (KPK) inrättat möjligheten för kursgivare att ansöka om s k tilläggsmedel när en kurs ges inom ett internationellt samarbete. Sådana kurssamarbeten kan ske med ett eller flera utländska lärosäten eller forskningsinstitut. Vi väljer att här kalla dessa partnerorganisationer (partner institutions).

Dessa kurssamarbeten kan antingen innebära att kursen förläggs utomlands och att vi har utresande KI-deltagare för att delta i kursen, eller att kursen förläggs på KI och vi har inresande deltagare. Det senare förutsätter ett roterande upplägg, dvs att partnerorganisationerna turas om att arrangera kursen på plats från gång till gång som kursen ges, om tilläggsmedel ska sökas. Vid ett roterande upplägg finns också en förväntan om att kostnaderna fördelas så att mottagande partnerorganisation står för exempelvis boendekostnader för samtliga deltagare.

Med tilläggskostnader avses, när en kurs har utresande KI-deltagare:

  • Resekostnader
  • Visum-kostnad
  • Boendekostnad (om inte anordnas av partnerorganisationen)

Ansökan kan enbart gälla doktorander antagna vid KI och KI-postdocs som antagits till kursen.

Med tilläggskostnader avses, när en kurs har inresande deltagare från partnerorganisation:

  • Boendekostnader
  • Representationskostnader (avslutningsmiddag i enlighet med KI:s regler för representation)

Ansökan kan enbart gälla deltagare från partnerorganisationen, antagna till kursen.

Avgränsning

Tilläggsmedlen gäller enbart kursdeltagare. Kostnader relaterade till medföljande lärare, liksom generella kurskostnader, täcks av ordinarie kursbudget (för KI:s del vanligtvis från ett forskarutbildningsprogram, se dokumentet uppdrag och anvisningar för programmen).

Ansökan

Ansökan görs av kursansvarig med särskild ansökningsblankett som skickas tillsammans med aktuella bilagor till doctoralcourses@ki.se enligt aktuell deadline för medelsansökningar inför kommande termin.

Kontakt

Profile image

Anna Gustafsson

Handläggare
Profile image

Anna-Karin Welmer

Ordförande i Kurs- och programkommittén
Profile image

Vladana Vukojevic

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén
Profile image

Ingeborg van der Ploeg

Central studierektor
AG
Innehållsgranskare:
Anna Gustafsson
2023-08-17