Att planera en forskarutbildningskurs

Planerar du att anordna en forskarutbildningskurs? Här ser du flödet från idéstadiet tills att kursen annonseras via kurskatalogen. Tänk på att de flesta kurser ska ges inom ett forskarutbildningsprogram och att kontakt med ett eller flera program behöver tas på ett tidigt stadium.

Processbild som beskriver stegen från kursidé fram till kurskatalog
Processbild planera forskarutbildningskurs Foto: N/A

Finansiering och samordning

När du planerar att anordna en ny forskarutbildningskurs behöver du undersöka både hur stort doktorandunderlag det finns på KI för den tänkta kursen och hur finansiering ska ske. Finansiering kan sökas på olika sätt, beroende på om det är en valfri kurs med inriktning på ett visst forskningsområde eller en obligatorisk/allmänvetenskaplig kurs (se den allmänna studieplanen för forskarutbildning).

De flesta forskarutbildningskurser anordnas inom ramen för ett långsiktigt kursprogram för något av KI:s forskarutbildningsprogram eller forskarskolor. När du vill utforma en ny kurs är det bra att fundera över inom vilket eller vilka program kursen kan passa och i mycket god tid kontakta programmet/programmen i fråga. Börja med att kontakta en programkoordinator som också kan ge synpunkter på behovet av den aktuella kursen.

Om kursen är viktig för enbart några få KI-doktorander kan även samarbete med andra lärosäten undersökas.

Ett fåtal kurser, framför allt obligatoriska eller allmänvetenskapliga, finansieras via Kurs- och programkommittén (KPK). KPK bedömer årligen, utifrån söktryck till och deltagarantal på tidigare genomförda kurser, behovet av kursplatser på de obligatoriska/allmänvetenskapliga kurserna och beslutar om medelstilldelning i enlighet med denna bedömning. Detta görs vanligtvis på höstterminen inför nästa år. För nya kurser, som inte redan finns i KI:s utbud av forskarutbildningskurser och som inte passar inom något forskarutbildningsprogram, kan kursidé och beräknat doktorandunderlag (dvs en behovsanalys) skickas till doctoralcourses@ki.se i god tid för bedömning.

Se även Söka medel för fristående forskarutbildningskurser samt Aktuella deadlines.

Kursplan

För att anordna en kurs behövs en kursplan som fastställts av Kommittén för utbildning på forskarnivå (delegerat till Kurs- och programkommitténs ordförande). Denna skapas i Fubas när du fått klarhet i varifrån du ska ansöka om finansiering och, i det fall det handlar om ett forskarutbildningsprogram, en förhandsgranskning är gjord av programmets pedagogiskt ansvarige.

Läs mer om hur detta går till på sidan kursplaner för forskarutbildningskurser. Se också aktuella deadlines för när ett kursplansförslag ska skickas in för en planerad kurs.

Kursinformation och kurstillfälle

Alla forskarutbildningskurser, med undantag för bl a kurser tillhörande forskarskolor, ska annonseras i kurskatalogen som publiceras en gång per termin. För detta behövs en kursinformation och ett kurstillfälle skapas i Fubas. Se vidare på sidan kursinformation och kurstillfällen för forskarutbildningskurser samt användarmanualer för Fubas

Kontakt 

Profile image

Anna Gustafsson

Handläggare
Profile image

Anna-Karin Welmer

Ordförande i Kurs- och programkommittén
Profile image

Vladana Vukojevic

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén
Profile image

Ingeborg van der Ploeg

Central studierektor