Aktuella deadlines för forskarutbildningskurser och aktiviteter

Här finner du viktiga datum inför kommande termin och kurskatalog, för dig som anordnar kurser och andra forskarutbildningsaktiviteter.

Notera att vi från och med januari 2024 använder ett nytt system för kurser: Fubas.

Via landningssidan Fubas hittar du information rörande systemet, arbetsflöden och användarmanualer samt inloggning till systemet.

Kursplan

30 augusti 2024 är sista dag att skicka in en ny eller reviderad kursplan för granskning via vårt nya system Fubas, för kurs som ska utannonseras i kurskatalogen för vårterminen 2025.

24 oktober 2024 är sista dag att skicka in en ny eller reviderad kursplan (via Fubas) för granskning, för kurs som planeras inom forskarskola, med kursstart vårterminen 2025.

Kursinformation & kurstillfälle

20 september 2024 är sista dag för att lägga in en kursinformation och ett kurstillfälle i Fubas för kurs som ska ges vårterminen 2025 och annonseras via kurskatalogen. Om en kursinformation finns sedan tidigare använder vi den (meddela om du måste uppdatera innehållet).

14 november 2024 sista dag för att rapportera in forskarskolors planerade kurstillfällen med start vårterminen 2025 (anvisning skickas ut per mejl).

Medel för fristående kurs

30 augusti 2024 är sista dag för att ansöka om medel från KPK för vårterminen 2025. Vi ser helst att man ansöker även för höstterminen 2025 i samma ansökan, om kursen planeras även för hösten. Det går även bra att redan nu ansöka för kurs som enbart ska ges under höstterminen.

Denna typ av ansökan gäller enbart kurs som inte ingår i ett forskarutbildningsprogram, eller helt finansieras på annat sätt, se Söka medel för fristående kurser.

Medel för tilläggskostnader vid internationella kurssamarbeten

30 augusti 2024 är sista dag för att ansöka om s.k. tilläggsmedel från KPK för vårterminen 2025. För vilka kurser som kan ansöka om detta, se tilläggsmedel vid internationella kurssamarbeten.

Medel för kurs inom forskarutbildningsprogram

Aktuellt forskarutbildningsprogram (eller flera) kontaktas i god tid för att ansöka om att inkludera kursen.

Kurskatalogen och ansökningsperiod

Kurskatalogen är varje år öppen för ansökan till kurser på forskarnivå under tre veckor ca 15 april-5 maj (för höstterminen) och ca 15 oktober - 5 november (för vårterminen) med viss variation beroende på vilka veckodagar angivna datum infaller.

Kurskatalogen för vårterminen 2025 kommer att vara öppen för ansökan under perioden 15 oktober till 5 november 2024.

Medel för forskarutbildningsaktiviteter

Ansökan om medel för andra lärandeaktiviteter än kurser, som inte ges inom ett forskarutbildningsprogram, kan skickas in löpande under året men i god tid för den planerade aktiviteten. Läs mer om att söka medel för forskarutbildningsaktiviteter.

Kontakt

Profile image

Anna Gustafsson

Handläggare
Profile image

Anna-Karin Welmer

Ordförande i Kurs- och programkommittén
Profile image

Vladana Vukojevic

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén
Profile image

Ingeborg van der Ploeg

Central studierektor