Kurskatalog och lediga kursplatser - forskarutbildningskurser

Karolinska Institutet erbjuder varje termin ett stort antal forskarutbildningskurser. Kurserna arrangeras som fristående kurser, inom ett forskarutbildningsprogram eller inom en forskarskola.

Doktorand på föreläsning med dator och anteckningsblock.

I kurskatalogen publiceras alla fristående kurser samt de kurser som ges inom forskarutbildningsprogrammen. 

Notera att det erbjuds ytterligare kurser i försöksdjursvetenskap, än de som annonseras i kurskatalogen.

 

Kurskatalogen

Kurskatalogen publiceras en gång per termin och innehåller sökbara kurser för nästkommande termin. Ansökningsperioden pågår under tre veckor med start ca 15 april (för höstens kurser) respektive 15 oktober (för vårens kurser). Ansökan görs online via kurskatalogen (se länk ovan).

Kurskatalogen för höstterminen 2024 kommer att vara öppen för ansökan under perioden 15 april till 6 maj 2024.

Kurskatalogen för vårterminen 2025 kommer att vara öppen för ansökan under perioden 15 oktober till 5 november 2024.

KI:s forskarutbildningskurser är kostnadsfria och öppna för doktorander vid samtliga universitet och högskolor samt post docs vid KI. I mån av plats kan även andra disputerade sökande antas. Se Behörighet och urval.

Att söka forskarutbildningskurser

Information om förändringar i ansökningsprocessen och annat att tänka på innan du skickar in din kursansökan.

Lediga kursplatser

Se den engelskspråkiga sidan för lista över kurser med lediga platser som löpande uppdateras med forskarutbildningskurser som har platser kvar inför kursstart. 

Kurser inom forskarutbildningsprogram eller som fristående kurser

I kurskatalogen är de flesta kurser kopplade till ett forskarutbildningsprogram inom vars ram kursen ges. Vissa kurser ges i samarbete mellan två eller flera program och listas då under samtliga. 

översiktssidan för forskarutbildningsprogrammens kurser kan du se kursplaneringen för de kommande åren. Observera dock att förändringar kan komma att ske.

Många kurser är fristående, dvs ingår inte i ett forskarutbildningsprogram. Detta gäller framför allt allmänvetenskapliga och obligatoriska kurser. Se vidare på sidan Kurskrav och val av kurser för doktorander.

Behörighet och urval

Om det finns särskilda behörighetskrav för en kurs anges detta i kursplanen under rubriken Förkunskapskrav. I övrigt gäller de generella urvalskriterierna för antagning till forskarutbildningskurser vid KI, samt de specifika urvalskriterierna som anges för kursen i kurskatalogen.

Tänk på att du måste vara behörig vid tidpunkten för antagning då kursgivaren gör urvalet. Om du då t ex ännu inte är antagen som doktorand kommer du att bedömas som obehörig.

Hantering av personuppgifter

Information om hur insamlade personuppgifter i samband med kursansökan hanteras.

Kontakt

Profile image

Anna Gustafsson

Handläggare