Fördelning av kursansvar för kurs inom program

Utbildningsuppdrag ska fördelas till den institution som har bäst förutsättningar att genomföra uppdraget med hög kvalitet och god forskningsanknytning.

Bäst förutsättningar avgörs av en sammanvägd bedömning av flera komponenter, t ex vetenskaplig kompetens, pedagogisk kompetens, professionskompetens, infrastruktur.

Vilken institution som har bäst förutsättningar ska avgöras genom att programansvarig nämnd (UN/PN) utlyser uppdragen och därmed ger alla intresserade institutioner möjlighet att ansöka om kursansvar.

Anvisningar för fördelning av kursansvar för kurs inom program
Processbeskrivning – Fördelning av kursansvar för kurs inom program
Mall – utlysning av kursansvar för kurs inom program
Mall – ansökan om kursansvar för kurs inom program
Mall – lärarlista

Anvisningar för uppsägning av kursansvar för kurs inom program

Att ta ett kursansvar för en kurs inom program är ett långsiktigt åtagande och för både kursansvarig institution och programansvarig institution/programnämnd och i det fall endera part önskar säga upp kursansvaret är det viktigt att det sker efter dialog och god framförhållning. 

Anvisningar för uppsägning av kursansvar för kurs inom program