Programinformation för handledare och/eller klinisk adjunkt och lärare i VIL/VFU

Här är en sammanställning av länkar till utbildningsprogrammens informationen på deras respektive öppna Canvas-sidor riktade till handledare och/eller klinisk adjunkter och lärare i verksamheter med studenter på verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
KI-sidorna utgör en plattform för information som behövs för att kunna handleda under VIL/VFU på programmen.

VIL/ VFU för Avdelningen för omvårdnad, NVS

VFU för avdelningen för Omvårdnad, NVS

sjuksköterskeprogrammet,

specialistsjuksköterskeprogrammen,

kurser på Röntgenprogrammet,

kurser på Biomedicinska analytikerprogrammet,

kurser på KUSSK (den kompletterande utbildning för sjuksköterskor från land utanför EU/EES och Schweiz)

VIL/VFU för Avdelningen för arbetsterapi, NVS

VFU på arbetsterapeutprogrammet

De öppna Canvas-sidorna riktar sig till dig som är handledare och/eller klinisk adjunkt i verksamheter med studenter på arbetsterapeutprogrammet.

VIL/VFU för Avdelningen för fysioterapi, NVS

VFU på fysioterapeutprogrammet

Informationen på de öppna Canvas-sidorna riktar sig till dig som är handledare och/eller klinisk adjunkt i verksamheter med studenter på fysioterapeutprogrammet och SKUFF (den kompletterande utbildning för fysioterapeuter från land utanför EU/EES och Schweiz).

Studenter på praktik
Studenter på praktik Foto: KI
Profile image

Cecilia Forssman

Samordnare
Gemensamt verksamhetsstöd