Disputationsakten

Notera: Tillfälliga rutiner gäller till följd av spridning av det nya coronaviruset.

Läs om de tillfälliga rutinerna här

Doktorsavhandlingen ska försvaras offentligt vid en disputation. Disputationen ska vara offentlig och ska företrädesvis hållas på engelska men även svenska är tillåtet.

Inledning

Disputationsordföranden öppnar disputationsakten och presenterar respondent, avhandling, opponent och betygsnämndens ledamöter. Därefter har respondenten möjlighet att ange rättelser varefter ämnesområde och avhandling presenteras kortfattat. Denna presentation kan göras av opponent eller respondent. Det är idag vanligt att opponenten presenterar ämnesområdet medan respondenten ger en kort sammanfattning av avhandlingen och dess viktigaste resultat.

Oppositionen

Opponenten startar därefter oppositionen genom en diskussion mellan opponent och respondent. Efter avslutad opposition inbjuder ordföranden betygsnämndens ledamöter att ställa frågor till respondenten och till sist ger han eller hon samtliga övriga närvarande tillfälle att ställa frågor och ytterligare diskutera avhandlingen.

Disputationen är inte tidsbegränsad. Om akten blir långvarig kan ordföranden avbryta för paus. Akten får inte avslutas förrän all opposition och diskussion från opponent, betygsnämndsledamöter och auditorium är färdig.

Betygsnämndens beslut

Efter disputationen samlas betygsnämnden för att besluta om avhandlingen skall godkännas eller underkännas. Majoritetsbeslut gäller. Under mötets första del får disputationsordförande, handledare och opponent närvara. Då kan respondentens prestationer diskuteras med betygsnämnden. Under mötets andra del får endast betygsnämndens ledamöter närvara. Då fastställs betyg och eventuell skriftlig motivering varefter protokollet fylls i och undertecknas. Protokollet lämnas sedan av huvudhandledaren till institutionens administratör.

Frånvaro

Om opponent inte infinner sig vid disputation kan disputation genomföras genom att betygsnämnden inträder i opponentens ställe. Om en betygsnämndsledamot inte infinner sig vid disputation ska disputationsordförande kontakta disputationskommitténs handläggare vid universitetsförvaltningen.

Disputationsordförande

Disputationsordföranden ska se till att samtliga betygsnämndsledamöter och opponent bekräftat sin närvaro vid disputationen och att ev. resplaner är rimliga, för att undvika att disputationen måste ställas in. Han/hon ansvarar för att opponent och betygsnämndsledamöter är på plats när disputationen ska börja. Disputationsakten leds av ordföranden.

Disputationskommittén

Frågor om disputationsprocessen