Aktuella deadlines för forskarutbildningskurser och aktiviteter

Här finner du viktiga datum inför kommande termin och kurskatalog, för dig som anordnar kurser och andra forskarutbildningsaktiviteter.

Kursplan

Torsdag 1 september 2022 är sista dag att skicka in en ny eller reviderad kursplan för granskning via KIWAS, för kurs som ska utannonseras i kurskatalogen för vårterminen 2023.

För forskarskolor är torsdag 27 oktober 2022 sista dag att skicka in en ny eller reviderad kursplan för granskning, för kurs som ska ges vårterminen 2023.

Kurstillfälle

Torsdag 15 september 2022 är sista dag för att lägga in ett kurstillfälle i KIWAS för kurs som ska ges vårterminen 2023 och annonseras via kurskatalogen.

För forskarskolor är torsdag 17 november 2022 sista dag för att rapportera in planerade kurstillfällen för vårterminen 2023, enligt anvisning.

Medel för fristående kurs

Torsdag 1 september 2022 är sista dag för att ansöka om medel för vårterminen 2023. Gäller enbart kurs som inte ingår i ett forskarutbildningsprogram, eller helt finansieras på annat sätt, se Söka medel för fristående kurser.

Samma datum gäller för ansökan om s.k. tilläggsmedel vid internationella kurssamarbeten.

Medel för kurs inom forskarutbildningsprogram

Aktuellt forskarutbildningsprogram (eller flera) kontaktas i god tid för att ansöka om att inkludera kursen.

Kurskatalogen och ansökningsperiod

Kurskatalogen är varje år öppen för ansökan till kurser på forskarnivå ca 15 april-15 maj (för höstterminen) och ca 15 oktober - 15 november (för vårterminen) med reservation för ändring beroende på vilka veckodagar angivna datum infaller.

För kurskatalogen gällande vårterminen 2023 kommer ansökningsperioden att löpa från 17 oktober till 15 november 2022.

Medel för forskarutbildningsaktiviteter

Ansökan om medel för andra lärandeaktiviteter än kurser, som inte ges inom ett forskarutbildningsprogram, kan skickas in löpande under året men i god tid för den planerade aktiviteten. Läs mer under: Applying for funding of doctoral education activities (sidan endast på engelska).

Kontakt

Anna Gustafsson

Handläggare

Erika Franzén

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Emilie Agardh

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Ingeborg Van Der Ploeg

Central studierektor