Aktuella deadlines för forskarutbildningskurser och aktiviteter

Här finner du viktiga datum inför kommande termin och kurskatalog, för dig som anordnar kurser och andra forskarutbildningsaktiviteter.

Notera att vi med start våren 2024 börjar använda ett nytt system för kurser, Fubas.

Läs mer om Fubas-projektet. Via landningssidan Fubas hittar du information rörande systemet, arbetsflöden och användarmanualer samt inloggning till systemet.

Kursplan

15 februari 2024 är sista dag att skicka in en ny eller reviderad kursplan för granskning via vårt nya system Fubas, för kurs som ska utannonseras i kurskatalogen för höstterminen 2024.

6 maj 2024 är sista dag att skicka in en ny eller reviderad kursplan (via Fubas) för granskning, för kurs som planeras inom forskarskola, med kursstart höstterminen 2024.

Kursinformation & kurstillfälle

15 mars 2024 är sista dag för att lägga in en kursinformation och ett kurstillfälle i Fubas för kurs som ska ges höstterminen 2024 och annonseras via kurskatalogen.

27 maj 2024 sista dag för att rapportera in forskarskolors planerade kurstillfällen, med start höstterminen 2024 (anvisning skickas ut per mejl).

Medel för fristående kurs

15 februari 2024 är sista dag för att ansöka om medel från KPK för höstterminen 2024 (om detta inte redan gjordes under hösten 2023). 

Denna typ av ansökan gäller enbart kurs som inte ingår i ett forskarutbildningsprogram, eller helt finansieras på annat sätt, se Söka medel för fristående kurser.

Samma datum gäller för ansökan om s.k. tilläggsmedel vid internationella kurssamarbeten.

Medel för kurs inom forskarutbildningsprogram

Aktuellt forskarutbildningsprogram (eller flera) kontaktas i god tid för att ansöka om att inkludera kursen.

Kurskatalogen och ansökningsperiod

Kurskatalogen är varje år öppen för ansökan till kurser på forskarnivå under tre veckor ca 15 april-5 maj (för höstterminen) och ca 15 oktober - 5 november (för vårterminen) med viss variation beroende på vilka veckodagar angivna datum infaller.

För kurskatalogen gällande höstterminen 2024 kommer ansökningsperioden att löpa från 15 april till 6 maj 2024.

Medel för forskarutbildningsaktiviteter

Ansökan om medel för andra lärandeaktiviteter än kurser, som inte ges inom ett forskarutbildningsprogram, kan skickas in löpande under året men i god tid för den planerade aktiviteten. Läs mer under: Applying for funding of doctoral education activities (sidan endast på engelska).

Kontakt

Profile image

Anna Gustafsson

Handläggare
852486018
Profile image

Anna-Karin Welmer

Ordförande i Kurs- och programkommittén
Profile image

Vladana Vukojevic

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén
Profile image

Ingeborg van der Ploeg

Central studierektor
AG
Innehållsgranskare:
Anna Gustafsson
2024-01-12