Aktuella deadlines för forskarutbildningskurser och aktiviteter

Här finner du viktiga datum inför kommande termin och kurskatalog, för dig som anordnar kurser och andra forskarutbildningsaktiviteter.

Kursplan

1 september 2023 är sista dag att skicka in en ny eller reviderad kursplan för granskning via KIWAS, för kurs som ska utannonseras i kurskatalogen för vårterminen 2024.

27 oktober 2023 är sista dag att skicka in en ny eller reviderad kursplan för granskning, för kurs som planeras inom forskarskola, med kursstart vårterminen 2024.

Kurstillfälle

15 september 2023 är sista dag för att lägga in ett kurstillfälle i KIWAS för kurs som ska ges vårterminen 2024 och annonseras via kurskatalogen.

17 november 2023 sista dag för att rapportera in forskarskolors planerade kurstillfällen, med start vårterminen 2024 (anvisning skickas ut per mejl).

Medel för fristående kurs

1 september 2023 är sista dag för att ansöka om medel från KPK för vårterminen 2024. Om kursen även planeras för höstterminen 2024 önskar vi att du ansöker för båda terminerna samtidigt.

Denna typ av ansökan gäller enbart kurs som inte ingår i ett forskarutbildningsprogram, eller helt finansieras på annat sätt, se Söka medel för fristående kurser.

Samma datum gäller för ansökan om s.k. tilläggsmedel vid internationella kurssamarbeten.

Medel för kurs inom forskarutbildningsprogram

Aktuellt forskarutbildningsprogram (eller flera) kontaktas i god tid för att ansöka om att inkludera kursen.

Kurskatalogen och ansökningsperiod

Kurskatalogen är varje år öppen för ansökan till kurser på forskarnivå ca 15 april-15 maj (för höstterminen) och ca 15 oktober - 15 november (för vårterminen) med viss variation beroende på vilka veckodagar angivna datum infaller.

För kurskatalogen gällande vårterminen 2024 kommer ansökningsperioden att löpa från 16 oktober till 15 november 2023.

Medel för forskarutbildningsaktiviteter

Ansökan om medel för andra lärandeaktiviteter än kurser, som inte ges inom ett forskarutbildningsprogram, kan skickas in löpande under året men i god tid för den planerade aktiviteten. Läs mer under: Applying for funding of doctoral education activities (sidan endast på engelska).

Kontakt

Anna Gustafsson

Handläggare

Anna-Karin Welmer

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Emilie Agardh

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Ingeborg Van Der Ploeg

Central studierektor
AG
Innehållsgranskare:
Anna Gustafsson
2023-06-07