Aktuella deadlines för forskarutbildningskurser och aktiviteter

Här finner du viktiga datum inför kommande termin och kurskatalog, för dig som anordnar kurser och andra forskarutbildningsaktiviteter.

Kursplan

För kurskatalogen HT23 provar vi med två olika deadlines för kursplaner, beroende på om de finansieras via forskarutbildningsprogram eller via Kurs- och programkommittén (KPK) (eller annan finansieringsform utanför programmen):

15 februari 2023 är sista dag att skicka in en ny eller reviderad kursplan för granskning via KIWAS, för kurs som ska utannonseras i kurskatalogen för höstterminen 2023 och som söker finansiering via KPK (eller har annan finansiering).

22 februari 2023 är sista dag att skicka in en ny eller reviderad kursplan för granskning via KIWAS, för kurs som ska utannonseras i kurskatalogen för höstterminen 2023 och som söker finansiering via forskarutbildningsprogram.

8 maj 2023 är sista dag att skicka in en ny eller reviderad kursplan för granskning, för kurs som planeras inom forskarskola, med kursstart höstterminen 2023.

Kurstillfälle

15 mars 2023 är sista dag för att lägga in ett kurstillfälle i KIWAS för kurs som ska ges höstterminen 2023 och annonseras via kurskatalogen.

29 maj 2023 sista dag för att rapportera in forskarskolors planerade kurstillfällen, med start höstterminen 2023 (anvisning skickas ut per mejl).

Medel för fristående kurs

15 februari 2023 är sista dag för att ansöka om medel från KPK för höstterminen 2023. (Gäller enbart kurs som inte ingår i ett forskarutbildningsprogram, eller helt finansieras på annat sätt, se Söka medel för fristående kurser).

Samma datum gäller för ansökan om s.k. tilläggsmedel vid internationella kurssamarbeten.

Medel för kurs inom forskarutbildningsprogram

Aktuellt forskarutbildningsprogram (eller flera) kontaktas i god tid för att ansöka om att inkludera kursen.

Kurskatalogen och ansökningsperiod

Kurskatalogen är varje år öppen för ansökan till kurser på forskarnivå ca 15 april-15 maj (för höstterminen) och ca 15 oktober - 15 november (för vårterminen) med viss variation beroende på vilka veckodagar angivna datum infaller.

För kurskatalogen gällande höstterminen 2023 kommer ansökningsperioden att löpa från 17 april till 15 maj 2023.

Medel för forskarutbildningsaktiviteter

Ansökan om medel för andra lärandeaktiviteter än kurser, som inte ges inom ett forskarutbildningsprogram, kan skickas in löpande under året men i god tid för den planerade aktiviteten. Läs mer under: Applying for funding of doctoral education activities (sidan endast på engelska).

Kontakt

Anna Gustafsson

Handläggare

Anna-Karin Welmer

Ordförande i Kurs- och programkommittén

Emilie Agardh

Vice ordförande i Kurs- och programkommittén

Ingeborg Van Der Ploeg

Central studierektor