Kris och akuta situationer

Här samlar vi viktiga kontaktuppgifter samt relevant information och länkar som kan vara bra att ha vid kris och akuta situationer.

Viktiga telefonnummer

Nödläge 112

Polis (om ej akut) 11414

Väktare på Campus 

Flemingsberg 08-524 860 60

Solna 08-524 864 29

Krisplan NVS

Annika Clemes
2024-02-14