NVS krisgrupp

NVS krisgrupp består av prefekt, AC och HR-chef. Gruppen är medvetet liten för att den ska vara snabbfotad och ha lätt att samlas och fatta beslut i akuta lägen.

Profile image

Maria Ankarcrona

Prefekt, professor
Profile image

Carin Ullman

Administrativ Chef
+46852483670
Profile image

Mona Hellstadius

HR-chef, föräldraledig
Profile image

Maria Staiger

HR-Ansvarig;HR-Chef
  • Krisgruppen aktiveras vid händelse som omfattar medarbete och verksamhet i större omfattning.
  • Krisgruppen arbetar dels förebyggande, dels i händelse av kris.
  • Exempel på förebyggande åtgärder: identifiera potentiella risker (ex säkerhetsrisker) och planerar för hantering av dessa risker i samverkan med KI centralt.
  • På NVS finns en bemanningsplan vi krissituationer. Den uppdateras kontinuerligt och finns upplagd på P:\H1 NVS\Krishantering.
  • Information om KI:s krishantering
MS
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2024-02-12