Digital PDV-utbildning

Här hittar ni en digital utbildning om PDV (pågående dödligt våld). Syftet med utbildningen är att såväl individuellt som organisatoriskt bygga ökad trygghet genom kunskap om hur man kan arbeta förebyggande, skapa en mental förberedelse och öka förmågan att hantera en attack.

Utbildningen genomfördes fysiskt för NVS medarbetare vid två tillfällen under hösten 2023. Nu finns den digitalt för dig som vill repetera eller för dig som missade utbildningen och som vill genomföra den för första gången.

Mer information för inloggade medarbetare

Det finns mer information för dig som arbetar i följande grupper

  • H1.Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Logga in med KI-ID
Annika Clemes
2024-02-14