Checklista i händelse av hot

 • Larma polis 112
  • Om någon uppfattas påverkad
  • Vid ofredande (t ex blockerar en dörr)
  • Vid olaga hot (hotar att skada person/egendom)
 • Ring KI:s väktare (Campus Solna: 08-524 864 29, Campus Flemingsberg: 08-524 860 60)
  • Om någon upplevs obehaglig
  • Om någon uppträder aggressivt
 • Meddela även din chef samt rapportera i incidentrapporteringssystemet.
 • Beroende på typ av hot kan olika säkerhetsåtgärder behövas. Konsultera säkerhetsenheten (sakerhetsenheten@ki.se) för stöd, tydliggör i ämnesraden att det rör hot.
 • Om du känner dig orolig: prata med din chef, skyddsombud, HR, företagshälsa, personalstödsnumret.
 • Vid ensamarbete: Om du är ensam kvar på arbetet, exempelvis efter att kollegorna har gått hem för dagen, meddela väktare att du är ensam kvar på arbetsplatsen och ungefär när du kommer att bege dig hemåt.
MS
Innehållsgranskare:
Annika Clemes
2023-10-27