Clinicum: samordnat metodstöd för forskare på KI och Region Stockholm

Grafik som beskriver Clinicums modell

Clinicum är en del av en regionövergripande satsning mellan KI och Region Stockholm som vänder sig till forskare som är anställda eller anknutna till någon av KI:s institutioner. Clinicum erbjuder kostnadsfri vetenskaplig rådgivning och tillhandahåller metodologiskt stöd och vägledning vid planering och utförande av forskningsprojekt. Verksamheten bedrivs via en central funktion samt lokalt via Clinicums noder - vårdgivarorganisationer i Region Stockholm och Stockholms läns sjukvårdsområde, (SLSO).

Vänligen notera att vi under juli inte hanterar några förfrågningar om metodologiska rådgivningstillfällen. Vi återupptar metodstödet igen i augusti.

Vetenskaplig och metodologisk rådgivning

Vad kan du som forskare få stöd med?

I Clinicum verksamhet finns forskare inom biostatistik, bioinformatik, epidemiologi samt andra metodintensiva discipliner som deltar i den vetenskapliga rådgivningen.

För projekt i tidig fas finns möjlighet att diskutera frågor som rör:

 • studiedesign
 • val av statistisk metod
 • databeställningar
 • beskrivning av metodavsnitt i ansökningar till etikprövningsmyndigheten eller till anslagsgivare

Clinicum kan också hjälpa till med rekommendationer och avvägningar kopplade till:

 • konferensabstrakt
 • statistiska analysplaner
 • studieprotokoll
 • reviewkommentarer

Clinicums metodstödsnätverk kan även delta i kortare konsultationer som kan hjälpa forskare att undvika vanliga misstag vid genomförandet av statistik programmering eller analyser samt diskutera idéer för nya studier och analyser.

Ansök om stöd:

 1. Du behöver fylla i en komplett ansökan om stöd för att säkerställa att du som forskare får så bra hjälp som möjligt av våra metod- och forskningsspecialister. 
 2. Din ansökan behandlas sedan av Clinicums samordnare för metodstöd och du kommer att bli kontaktad inom kort via e-post för att boka in ett första möte.
 3. Plats och format för möten bestäms i enlighet med vad som passar bäst i varje enskilt fall eftersom Clinicum bedriver sin verksamhet via dess noder samt genom ett virtuellt nätverk av specialister.
 4. Fysiska möten mellan forskare och Clinicums rådgivare rekommenderas för att rådgivningstillfällena ska få så stor utväxling som möjligt men möjlighet till digitala möten finns också.

Att tänka på när du ansöker om stöd:

 • Ansök i god tid. Ju tidigare din ansökan kommer in desto bättre stöd kan du förvänta dig.
 • Fyll i ansökningsformuläret noggrant. En tydligare formulerad fråga ger oss bättre chans att koppla ihop dig mot rätt metodologisk kompetens.
 • Var gärna fler som deltar vid rådgivningstillfället. Vi uppmuntrar forskare att betrakta våra rådgivningar som ett forskningsmöte och välkomnar doktorander, postdocs, egna statistiker eller programmerare att delta i våra möten.  
 • Som grundregel kan vi inte erhålla praktiskt stöd med databearbetning eller statistiska analyser via CLINICUM. Forskare i behov av den typen av mer långsiktigt stöd uppmuntras att vända sig till Biostatistics Core (Avdelningen för Biostatistik, IMM), eller MedStat (LIME).

Lokalt stöd

 • Flera av Clinicums noder erbjuder idag forskarstöd inklusive metodologisk rådgivning
 • Forskare bör i första hand vända sig till sin lokala Clinicum nod via de kontaktuppgifter som finns sammanfattade på denna sida

Centralt stöd

Du kan ansöka om stöd via Clinicums centrala metodstödsfunktion om din lokala Clinicum nod i dagsläget inte kan erbjuda metodologisk rådgivning.

Clinicums organisation och noder

Clinicums organisation

Organisationen består av en central funktion samt 7 noder vilka representerar vårdgivarorganisationerna i Region Stockholm samt SLSO. Nodernas verksamhet syftar till att erbjuda vetenskaplig rådgivning samt att tillhandahålla metodologiskt stöd och vägledning vid planering och utförande av forskningsprojekt. 

Clinicums noder utgörs av:

 1. Nod Danderyd sjukhus
 2. Nod Södersjukhuset
 3. Nod CBB (Flemingsberg)
 4. Nod Solna
 5. Nod S:t Eriks Ögonsjukhus
 6. Nod S:t Göras sjukhus
 7. Nod SLSO

I Clinicums uppdrag ingår att:

 • Erbjuda kliniska och translationella forskare hjälp med att bedöma och utveckla kvaliteten i sin studiedesign och analys av data  
 • Erbjuda metodstöd och rådgivning inom biostatistik och bioinformatik  
 • Säkerställa tillgång till de stödprocesser, tjänster och IT-miljöer som är till för att underlätta hantering av hälsodata i forskning

CLINICUM Solna – lokalt forskarstöd med fokus på vetenskaplig och metodologisk rådgivning

Kontakt:

Kontakt:

Henna Hasson, henna.hasson@regionstockholm.se

Kontakt:

Tony Pansell

Clinicum på Capio S:t Görans sjukhus

Kontakt: Anna Norhammar, tel. 08-5870 1568

Kliniskt Forskningscentrum Danderyds sjukhus KFC

CAIR-lab - Clinical AI Research-lab (innovationslaboratorium)

Kontakt:

På gång

Kontakt på KI

Vänligen kontakta oss på clinicum@ki.se om du har frågor gällande Clinicums verksamhet eller aktiviteter.

Profile image

Annica Dominicus

Operativt ansvarig för Clinicums centrala metodstöd

Sandra Eloranta

Projektledare för Clinicums implementering

Nyheter om CLINICUM