Programdirektorer

För varje utbildningsprogram finns en programdirektor (PD) som har ansvar för det löpande arbetet på programmet.

Lista över programdirektorer
Program Programdirektor
Arbetsterapeutprogrammet Anna Brorsson
Audionomprogrammet Åsa Skjönsberg
Barnmorskeprogrammet Hanna Ulfsdottir
Biomedicinska analytikerprogrammet Pernilla Lång
Fysioterapeutprogrammet Anna Pettersson
Kandidatprogrammet i biomedicin Rachel Fisher
Logopedprogrammet Sofia Strömbergsson
Läkarprogrammet Marie Dahlin
Magisterprogrammet i arbete och hälsa Jenny Selander
Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap Pernilla Lång
Magisterprogrammet i global hälsa Martin Gerdin Wärnberg
Magisterprogrammet i klinisk optometri Marika Wahlberg Ramsay
Masterprogrammet i bioentreprenörskap Madelen Lek
Masterprogrammet i biomedicin Rachel Fisher
Masterprogrammet i biostatistik och datavetenskap Paul Dickman
Masterprogrammet i folkhälsovetenskap Jette Möller
Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Niklas Zethraeus
Masterprogrammet i hälsoinformatik Nadia Davoody
Masterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer Anneli Eriksson
Masterprogrammet i molekylära tekniker i livsvetenskaperna Rachel Fisher
Masterprogrammet i nutritionsvetenskap Magdalena Rosell
Masterprogrammet i toxikologi Annika Hanberg
Masterprogrammet i transnationell fysiologi och farmakologi Jessica Norrbom
Optikerprogrammet Marika Wahlberg Ramsay
Psykologprogrammet Åsa Eriksson
Psykoterapeutprogrammet Hanna Sahlin
Röntgensjuksköterskeprogrammet Parvin Tavakol Olofsson
Sjuksköterskeprogrammet Kristina Gottberg
Specialistsjuksköterskeprogrammen Lise-Lott Rydström
Tandhygienistprogrammet Annsofi Johannsen
Tandläkarprogrammet Nikolaos Christidis

Uppdrag

Programdirektor (PD) har, på delegation från prefekt eller kommittén för utbildning på grundnivå eller avancerad nivå, ett KI-övergripande ansvar för det löpande arbetet på programmet inklusive kvalitetsansvar och samordning av programmets ingående kurser. I PD-uppdraget ingår även att bereda beslut rörande fördelning av utbildningsuppdrag avseende kurs inom program så att utbildningsuppdragen fördelas till den institution som har bäst förutsättningar att utföra uppdraget med hög kvalitet och god forskningsanknytning.

Kompetenskrav

PD ska ha en läraranställning vid KI samt vara aktiv inom såväl forskning som undervisning.

Utöver lärartjänst ska PD uppfylla kraven för docentur vid KI med pedagogisk kompetens motsvarande minst 10 veckor samt ha erfarenhet av ledningsuppdrag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (t ex uppdrag som kursansvarig).

PD för program som leder till yrkesexamen ska även ha relevant professionskompetens.

Om den som utsetts till PD inte uppfyller kompetenskraven ansvarar prefekten för att en plan upprättas för hur detta ska uppnås inom de kommande 12 månaderna.

Beslut om programdirektor

PD för program där programansvar delegerats till institution utses av prefekt. PD för program där kommittén för utbildning är programansvarig utses av kommittén. En PD utses per program med eget huvudområde per programansvarig organisation. Nybörjarprogram och påbyggnadsprogram inom samma huvudområde och programansvarig organisation har en PD. I de fall nybörjarprogram och påbyggnadsprogram inom en programansvarig organisation överstiger 1 000 helårsplatser (HÅP) kan en PD utses för nybörjarprogram och en för påbyggnadsprogram.

Engelsk översättning

Programme director

Sändlista

pd@ki.se