Sammanträdestider KU

Kommittén sammanträder ungefär en gång i månaden under terminstid.

Våren 2024

 • 25–26 januari (internat) 
 • 30 januari kl. 13.00-17.00 
 • 4 mars kl. 13.00-17.00 
 • 22 mars kl. 09.00-16.00 (kvalitetsworkshop)
 • 10 april kl. 13.00-17.00 
 • 16 maj kl. 13.00-17.00 
 • 10 juni kl. 13.00-17.00

Hösten 2024

 • 5 september kl. 13.00 – 17.00
 • 9 oktober kl. 13.00 – 17.00
 • 6 november kl. 09.00 – 17.00 (strategidag)
 • 13 november kl. 13.00 – 17.00 
 • 16 december kl. 13.00 –17.00

Skrivelser och ärenden till kommittén skickas till Christina Joos

CJ
Innehållsgranskare:
2024-03-11