Lärandemiljöråd

Lärandemiljörådets uppdrag är att bereda och bevaka frågor med koppling till lärandemiljö inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Ledamöter

​​​​​Rådet leds av Rune Brautaset. I övrigt ingår lärarrepresentanter från utbildning på grundnivå och avancerad nivå och forskarnivå, studentrepresentanter och representanter från enhet för pedagogisk utveckling, universitetsbiblioteket och fastighetsavdelningen.

  • Rune Brautaset, ordförande
  • Rikard Becker, fastighetsdirektör
  • Matti Nikkola, lärarrepresentanter för utbildning på forskarnivå
  • Karin Garming Legert, lärarrepresentant för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
  • Björn Meister, lärarrepresentant för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
  • Sofia Vikström, lärarrepresentant för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
  • Maria Watter, representant för pedagogisk utveckling
  • Petra Björk, representant Universitetsbiblioteket  
  • Studentrepresentant

Kontakt

Profile image

Philip Malmgren

Handläggare
PM
Innehållsgranskare:
Hien Ekeroth
2023-11-23