Utlägg

Här beskrivs hur utbetalningar av utlägg hanteras.

Ny information gällande hantering/registrering av Medlemsavgifter i PA-webben

Fr.o.m. 1 oktober ska man välja en ny löneart för registrering av medlemsavgifter i PA-webben, under kategorin Utlägg. Med den nya lönearten dras skatten direkt på beloppet vilket medför att man inte längre behöver fylla i förmånsbeskattningsblanketten.

Observera dock att om medlemsavgiften betalas av KI genom faktura så är det samma hantering som tidigare, dvs att förmånsbeskattningsblankett ska fyllas i och skickas till payroll.

Person med personnummer/samordningsnummer (Ej SINK)

 1. HR-enheten på institution lägger upp en ”minirapp anställning".
 2. Resegranskare/källrapportör på institution/motsvarande registrerar utlägget i PA-webben.

Person utan personnummer eller samordningsnummer

 1. HR-enheten på institution lägger upp en ”minirapp anställning" med fiktivt personnummer.  
 2. Resegranskare/källrapportör på institution/motsvarande registrerar utlägget i PA-webben.
 3. Kontoanmälan från Swedbank mailas till: payroll@uf.ki.se
  OBS! för att utbetalning ska kunna ske så måste löneenheten få in kontoanmälan.

Person med personnummer/samordningsnummer (SINK)

 1. HR-enheten på institution lägger upp en ”minirapp anställning".
 2. Resegranskare/källrapportör på institution/motsvarande registrerar utlägget i PA-webben.
 3. Kontoanmälan från Swedbank och SINK-beslutet från Skatteverket mailas till: payroll@uf.ki.se
  OBS! för att utbetalning ska kunna ske så måste löneenheten få in kontoanmälan och SINK-beslutet.

Löneenheten gör utbetalning via Primula vid ordinarie utbetalning.

Dokument

PR
Innehållsgranskare:
2023-09-26