Utlägg

Här beskrivs hur utbetalningar av utlägg via löneenheten hanteras.

Person med personnummer/samordningsnummer (Ej SINK)

  1. HR-enheten på institution lägger upp en ”minirapp anställning.
  2. Resegranskare/källrapportör på institution/motsvarande registrerar utlägget i PA-webben.

Person utan personnummer eller samordningsnummer

Detta skickas till löneenheten vid HR-avdelningen:

  • Kontoanmälan Swedbank med ersättningsmottagarens namnteckning ange födelsedatum i rutan för personnummer/samordningsnummer (t.ex. ÅÅMMDD)
  • Utläggsblankett inkl. originalkvitton (om möjligt) vid t.ex. taxi eller SL-resa (redovisat i SEK)

Person med personnummer/samordningsnummer (SINK)

Detta skickas till löneenheten vid HR-avdelningen:

  • Kontoanmälan Swedbank med ersättningsmottagarens namnteckning
  • Utläggsblankett inkl. originalkvitton (om möjligt) vid t.ex. taxi eller SL-resa (redovisat i SEK)
  • SINK-beslut

Löneenheten gör utbetalning via Primula vid ordinarie utbetalning. Utbetalning sker endast vid ett tillfälle.

Dokument