Översikt pedagogiska kurser

Här kan du se en översikt över de kurser inom pedagogik som Enheten för Undervisning och lärande ger.

Översikt kurser

Översikt över kurser som Undervisning och lärande ger.
Kurs Vår 2024 Höst 2024 Vår 2025 Höst 2025
Grundläggande högskolepedagogik (GHPD) x x x x
Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) x x x x
Fördjupning i högskolepedagogik för lärare och yrkesverksamma x x
Kursdesign x
Formativ bedömning x x
Summative assessment x x
Undervisa vid ett internationellt universitet x x
Stepping stone: Högskolepedagogik i VIL/VFU x x x x
TBL - Teambaserat lärande x x
Designing doctoral courses x
Forskarhandledningsutbildning x x x x
Pedagogik för forskarhandledare x x x x