KlinSim pedagogik

KlinSim pedagogik är en kurs för instruktörer och handledare med fokus på kunskap och lärande. Den riktar sig till alla med avsikt att arbeta som instruktörer och med simulering, men även vid annan form av färdighetsträning och studenthandledning.

Genom ett samarbete inom KlinSim (Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering) har en nationell modell för pedagogisk träning av grundläggande färdigheter och övningar tagits fram, för team som leds av instruktörer.

KlinSim pedagogik 1

Syftet med kursen KlinSim 1 är att fördjupa de pedagogiska kunskaperna hos utbildare inom vården, för att därigenom öka patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Handledare och lärare på olika nivåer har en viktig roll för att skapa förutsättningar för lärande och själva genomföra undervisning med återkoppling.

Kursen utgör ett första steg i en instruktörsutbildning, men kan även användas som en fristående kurs som är lämplig för alla anställda inom vården med ett pedagogiskt intresse. 

Målgrupp

Handledare i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och lärare för samtliga utbildningsprogram, samt (blivande) simuleringsinstruktörer.

Även kollegor som tidigare deltagit i någon form av en instruktörskurs är välkomna att uppdatera sina kunskaper och få nya insikter.

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Kursmål

Efter kursen kommer du att ha förståelse för lärande och lärandets villkor. Du kommer att förstå uppbyggnaden av scenarioövningens olika delar (förberedelse, övning och återkoppling).

Kursdatum

KlinSim pedagogik 2

Syftet med kursen KlinSim 2 är att du som instruktör/utbildare ska kunna planera och genomföra utbildningar med scenario.  Under kursen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i hur du designar för lärande. Kursen handlar om att formulera mål, konstruera scenarier, leda en simulering och ge återkoppling. Den ger ett underlag för att vara instruktör och genomföra simuleringar för studenter på arbetsplatsen, KTC eller liknande enhet.

Denna kurs är en pilot och erbjuds i samarbete mellan Undervisning och lärande på KI, Region Stockholm och utbildningsenheten i Region Västmanland.

Kursdatum

Andra kurser

Andra regioner kan erbjuda KlinSim pedagogik 2 och 3. Du kan också anmäla dig till instruktörskurser som CEPS och CAMST ger.

Kontakt

Profile image

Rene Ballnus

Kursansvarig
+46852483884