Forskarhandledarutbildning - grundkurs

Kursen är obligatorisk för den som ska registreras som huvudhandledare för en doktorand och inte tidigare har fört en doktorand till svensk doktorsexamen.

Syfte och innehåll

Kursen syftar till att förbereda deltagarna för handledarrollen och ge kunskap och insikt i det ansvar som uppdraget omfattar. Under kursen ges många tillfällen till diskussion kring olika aspekter av handledarrollen. Deltagarna får en grundläggande kunskap om de regler som berör forskarhandledningen och hur olika faser och problem under utbildningen kan hanteras.

De moment som ingår i kursen är:

  • handledning - roller, ansvar och kommunikation
  • handledaren och några juridiska arenor
  • forskningsetik
  • mångfald och likabehandling
  • interkulturell kommunikation
  • forskarutbildningen på KI
  • lärandemål
  • regler för utbildning på forskarnivå vid KI
  • rekrytering av doktorander
  • ett enskilt skrivarbete

Omfattning

Kursen motsvarar en veckas heltidsstudier. Kursen omfattar fem heldagar bestående av föreläsningar varvade med grupparbeten samt ett enskilt skrivarbete.

Behörighet och urval

Kursen riktar sig till aktiva forskare på KI eller något av KI:s partneruniversitet. Behörig är den som har avlagt doktorsexamen samt genomgått Webbkurs för forskarhandledare (webbkursen ska göras innan kursstart med godkänt resultat).

Vid fördelningen av kursplatser ges prioritet till de forskare som ännu inte varit huvudhandledare till minst en doktorand som avlagt svensk doktorsexamen och som kommer att registreras som huvudhandledare inom det närmaste halvåret.

Gör webbkursen innan kursstart

I kursen ingår webbkursen "Webbkurs för Forskarhandledare" som ska genomföras innan kursstart. Webbkursen ligger i Canvas och för att få behörighet kan du kontakta utbildningshandläggaren.

Styrelsen för forskarutbildning har beslutat att huvudhandledare från och med den 1 april 2016 ska ha ett godkänt resultat från "webbkursen för forskarhandledare" som inte är äldre än 5 år då en ny doktorand antas.

Läs mer om webbkursen här.

Antal deltagare

Kurserna kan maximalt ha 32 deltagare.

Kurser hösten 2024

GK3 - 16-19 September

Språk: Engelska
Plats: Campus

Anmälan öppnas i mars 2024. Anmäl dig här.
Anmälan öppen: 15 mars - 15 april

GK4 - 18-21 November

Språk: Engelska
Plats: Campus

Anmälan öppnar i april 2024. Anmäl dig här.
Anmälan öppen: 16 april - 17 maj

Kurser våren 2024

GK2 - 20-23 maj

Språk: Engelska
Plats: Campus Flemingsberg

Anmälan är stängd. Du kan anmäla dig till väntelistan här (vi kontaktar dig om en plats blir ledig).
Anmälan öppen: 14 december - 20 januari

Kursledare

Profile image

Gabrielle Paulsson-Berne

Pedagogisk Utvecklare

Kontakt

Elisabet Lindgren

Utbildningshandläggare
EL
Innehållsgranskare:
Louise Grännsjö
2024-05-08