Fördjupning i högskolepedagogik för lärare och yrkesverksamma med pedagogiskt uppdrag

En kurs för dig som behöver fördjupning i högskolepedagogik, för ökad kompetens inom området för möjlighet till pedagogiskt ledarskap och säkerställande av evidensbaserat pedagogiskt arbete, inom såväl hälso- och sjukvård som högskola.

Målgrupp

Du som har pedagogiskt uppdrag inom verksamhetsintegrerat lärande/högskoleförlagd utbildning inom utbildningsprogram med medicinsk inriktning på högskolenivå.

Omfattning och nivå

Kursen motsvarar fem veckors heltidsstudier inom högskolepedagogik på avancerad nivå.

Behörighet/förkunskapskrav

Pedagogiskt uppdrag samt godkända kurser i högskolepedagogik motsvarande minst fem veckor, exempelvis Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK), Stepping stone-kurser, Pedagogik för universitetslärare (PUL), eller Grundläggande högskolepedagogik (GHP, GHPD).

Upplägg

Kursen består av sju schemalagda obligatoriska kursträffar (utspridda under två terminer, från oktober till mars).

Resterande tid ägnas åt studieuppgifter inför de schemalagda dagarna, samt en fördjupningsuppgift.

Kursdatum

Hösten 2024-våren 2025

  • 15 oktober (heldag)
  • 15 nov (halvdag)
  • 17 dec (halvdag)
  • 16 jan (heldag)
  • 12 feb (halvdag)
  • 12 mars (halvdag)
  • 10 och 11 april (heldag)

Plats

Heldagsträffarna är på plats i Flemingsberg (09.00-16.30) och de flesta av halvdagsträffarna i Zoom (08.30-12.00).

Anmälan

Kursen är fullbokad men du kan skriva upp dig på reservlista. Anmälan

Kontakt

Kursen ges av Undervisning och lärande. 

Profile image

Jenny Flygare

Forskare