Webbkurs för forskarhandledare vid KI

Kursen ska ge forskarhandledare och andra som arbetar med utbildning på forskarnivå möjlighet att uppdatera sig på de aktuella regelverk inom forskarutbildning samt ett verktyg för att säkerhetsställa rättssäkerheten och kvaliteten.

För att KI:s forskarhandledare ska ha aktuella kunskaper om KI:s regler för utbildning på forskarnivå ska huvudhandledare för doktorander fr.o.m. den 1 april 2016 ha ett godkänt resultat från webbkursen för forskarhandledare som inte är äldre än 5 år då en ny doktorand antas.

Mål

Efter genomförd webbkurs ska du:

  • kunna regelverket för utbildning på forskarnivå vid KI
  • känna till organisationen för utbildning på forskarnivå vid KI
  • känna till var man kan hämta mer information om utbildning på forskarnivå vid KI och om handledning.

Innehåll

Webbkursen är indelad i nio avsnitt som avslutas med ett test. Efter avsnitten finns så kallade flervalsfrågor dvs. fler än ett svar (och ibland inget) kan vara rätt. För att få rätt på en fråga ska alla rätta alternativ markeras. Du kan svara på frågorna ett obegränsat antal gånger. Om du inte klarar testet kan du göra nytt försök. Frågorna slumpas fram från en frågebank vilket betyder att du kan få nya frågor varje gång.

Ur innehållet

  • Antagning
  • Individuella studieplaner
  • Kurser
  • Doktorandhandledning
  • Studiefinansiering
  • Hållbarhet

Det går att avbryta kursen och återuppta den vid ett senare tillfälle. Kursen tar ca 1-2 timmar att göra. Instruktioner för genomförande av webbkursen hittar du i inledningen till webbkursen när du loggar in.

När du har klarat av de sista testfrågorna i kursen, så kan du skriva ut ett intyg och spara det som bevis på att du har genomgått den webbaserade kursen för forskarhandledare vid KI.

Anmälan till webbkurs

Webbkursen gör du i Canvas som är KI:s lärplattform. Om du har ett KI-ID kan du registrera dig på kursen genom att följa denna länk:
Webbkurs för forskarhandledare

Om du inte har ett KI-ID ska du klicka på denna länk: Webbkurs för forskarhandledare för dig som inte har KI-ID

Elisabet Lindgren

Utbildningshandläggare
EL
Innehållsgranskare:
Elisabet Lindgren
2023-10-04