Högskolepedagogiska kurser på SU och KTH

Som anställd och anknuten till KI kan du ta del av kurser i högskolepedagogik, lärarkonferenser och resurser för pedagogisk utveckling från SU och KTH.

Karta Stockholm trio
Stockholm trio. Foto: Stockholms universitet.

Som lärare eller involverad i utbildningsfrågor kan du delta i fördjupningskurser, workshoppar och seminarier vid Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan. Du ansöker utan kostnad, i mån av plats.

Delta i lärarkonferenser

Du har också möjlighet att delta i lärarkonferenser och andra träffar på SU och KTH, för nätverkande och utbyte av erfarenheter. 

Resurser för undervisning

SU och KTH erbjuder också stöd kring pedagogisk utveckling för undervisande medarbetare. Utforska och använda dig gärna av dessa resurser i din professionella utveckling.

Nyhetsbrev från SU

Stockholms universitet skickar ett nyhetsbrev som delar ny forskning om undervisning och lärande. Läs mer och prenumerera på Aktuell högskolepedagogisk forskning.

Om universitetsalliansen Stockholm trio

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet ingick 2019 universitetsalliansen Stockholm trio, i syfte att utveckla och lyfta fram den internationellt framstående forsknings- och utbildningsmiljö som de tre universiteten bildar i Stockholmsregionen. 

KI:s enhet för Undervisning och lärande (UoL) samarbetar med SU:s Centrum för universitetslärarutbildning och KTH:s Learning in STEM. Syftet är att samverka för att stärka utveckling av undervisning och stödja lärosätenas lärare i sin professionella utveckling. Mer om Stockholm trio.