Tillgänglighet i din Canvas-kurs

På den här kursen får du lära dig mer om vad du behöver göra för att få din kurs i Canvas mer tillgänglig. Vad kan du göra för att sidor, filer och filmer som du publicerar i en kurs möter lagkraven? Granska din kurs i Canvas utifrån ett tillgänglighetsperspektiv.

Studenter som pluggar tillsammans
Foto: Erik Flyg.

Målet är att du som genomfört kursen ska känna till:

  • Hur du skapar tillgängliga sidor och innehåll i Canvas genom att använda rubriker, listor och andra verktyg för att organisera och strukturera innehåll.
  • Hur du identifierar och åtgärdar eventuella tillgänglighetsproblem i dina kurssidor, som avsaknad av bildtexter eller tabellrubriker.
  • Hur du identifierar och åtgärdar eventuella tillgänglighetsproblem i uppladdade filer i Canvas.
  • Hur du publicerar filmer på ett tillgängligt sätt i din kurs.

Upplägg

För att hjälpa dig komma igång med kursen erbjuder vi dig ett uppstartsmöte via Zoom som du behöver anmäla dig till. Du som är med på uppstartsmötet får också möjlighet att delta i en avstämning halvvägs och en avstämning i slutet av kursen.

Datum 

Kursen våren 2024 är inställd på grund av för få antal sökande.

Intyg

Du får ett digitalt intyg om du slutför kursen.

Självstudiekurs

Det finns också möjlighet att gå kursen som en självstudiekurs: Tillgänglighet i din Canvas-kurs