Styrgruppen för forskar-AT

Styrgruppen för forskar-AT är ett samarbetsorgan med representanter från både Karolinska Institutet (KI) och Region Stockholm där sjukvårdshuvudmannen finansierar den kliniska tjänstgöringsdelen medan Kommittén för forskarutbildning och Kommittén för forskning, KI, finansierar forskningstiden via fakultetsmedel.

Styrgruppen träffas minst 2 gånger per år, i början av vårterminen och i början av höstterminen. Vid dessa möten går man igenom strategiska frågor, erfarenheter från tidigare utlysning, tidsplaneringen för innevarande termins utlysning, samt planerar nästa utlysning

Styrgruppen för forskar-AT:

Catharina Larsson, ordförande, KI

Niklas Björkström, KI

Lotta Renström-Koskela, Karolinska Universitetssjukhuset

Filip Farnebo, Karolinska Universitetssjukhuset

Erik Näslund, Danderyds sjukhus

Per Svensson, Södersjukhuset

Anna Norhammar, Capio S:t Göran

Cecilia Magnusson (representant från SLSO)

Kasra Nikouei, studentrepresentant (utsedd av Medicinska Föreningen)

Adjungerade:

Fredrik Larsson, AT-chef, Södersjukhuset

Cecilia Wredberg, AT-chef, Karolinska Universitetssjukhuset

Antony Jilert, studierektor för AT, Danderyds sjukhus

Christopher Tägtström, AT-chef, Capio S:t Göran

Handläggare

Kia Olsson, KI

Susanne Rodehav, Region Stockholm