Styrgruppen för forskar-AT

Styrgruppen för forskar-AT är ett samarbetsorgan med representanter från både Karolinska Institutet (KI) och Region Stockholm där sjukvårdshuvudmannen finansierar den kliniska tjänstgöringsdelen medan Kommittén för forskarutbildning och Kommittén för forskning, KI, finansierar forskningstiden via fakultetsmedel.

Styrgruppen träffas minst 2 gånger per år, i början av vårterminen och i början av höstterminen. Vid dessa möten går man igenom strategiska frågor, erfarenheter från tidigare utlysning, tidsplaneringen för innevarande termins utlysning, samt planerar nästa utlysning

Styrgruppen för forskar-AT:

Michael Fored, ordförande, KI

Niklas Björkström, KI

Lotta Renström-Koskela, Karolinska Universitetssjukhuset

Filip Farnebo, Karolinska Universitetssjukhuset

Erik Näslund, Danderyds sjukhus

Per Svensson, Södersjukhuset

Anna Norhammar, Capio S:t Göran

Cecilia Magnusson (representant från SLSO)

Maria Belikova, studentrepresentant (utsedd av Medicinska Föreningen)

Adjungerade:

Robel Malki, AT-chef, Södersjukhuset

Lotta Renström-Koskela, AT-chef, Karolinska Universitetssjukhuset

Antony Jilert, studierektor för AT, Danderyds sjukhus

Katarina Hallén Grufman, AT-chef, Capio S:t Göran

Handläggare

Kia Olsson, KI

Susanne Rodehav, Region Stockholm

KO
Innehållsgranskare:
Kia Olsson
2023-03-16