Styrgrupp för KID-medel

Styrgruppen för KID-medel har i uppdrag att bereda förslag till beslut om utlysning respektive tilldelning av s.k. KID-medel. Styrgruppen ska också följa upp och utvärdera ansökningsomgångarna samt avge rapporter till Kommittén för utbildning på forskarnivå.

Ordförande
Margaret Sällberg Chen 

Vice ordförande
Nico Dantuma

Lärarrepresentanter
Velmurugesan Arulampalam
Helena Karlström
Peter Swoboda

Studentrepresentant
Petar Mitev

Handläggare
Paulina Mihailova

Kontakt

Paulina Mihailova

08-524 863 60
Profile image

Margaret Sällberg Chen

Ordförande i styrgruppen för KID
PM
Innehållsgranskare:
Anne-Marie Windahl
2024-05-29