Utlysning av forskar-AT

Utlysning av forskar-AT sker två gånger om året, en gång på våren och en gång på hösten. Upp till nio forskar-AT-block tillsätts vid varje utlysningstillfälle om lämpliga kandidater finns.

Höstens utlysning

Höstens utlysning öppnar den 26 augusti och pågår till och med den 10 september. 

Aktuella sökande kallas den 26 september för en intervju den 30 september. 
 

Deltagande sjukhus

Forskar-AT innebär att läkare som gör allmäntjänstgöring (AT) kan kombinera den vanliga kliniska allmäntjänstgöringen med upp till 12 månaders forskning på KI. Allmäntjänstgöringen görs antingen på Capio S:t Göran (1 plats), Danderyds sjukhus (1 plats), Karolinska Universitetssjukhuset (Solna och Huddinge; 6 platser) eller Södersjukhuset (1 plats). Vänligen notera att utlysningen avser samtliga 9 platser och att sökande inte är garanterade att få plats vid ett särskilt sjukhus. Sökande anger i ansökan om man har preferenser rörande vid vilka sjukhus man helst skulle göra sin allmäntjänstgöring, och man försöker tillgodose dessa önskemål i största möjliga utsträckning.

Behöriga att söka

Utöver att vara behörig för allmäntjänstgöring, är en aktiv forskningsverksamhet vid KI en förutsättning för att erhålla forskar-AT. Den som erhåller forskar-AT ska ha tagit läkarexamen vid ansökningstillfället, samt dessutom vara registrerad doktorand på KI eller disputerad med aktiv forskningsverksamhet på KI vid söktillfället.

Ansökan

Ansökan görs i Karolinska Universitetssjukhusets ansökningssystem under ansökningsperioderna. Ansökan kan skrivas på engelska eller svenska men den sökande måste vara behörig till allmäntjänstgöring vilket inkluderar att man har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska språket.

En komplett ansökan ska innehålla:

Ansökan
Ansökan för forskar-AT görs digitalt under ansökningsperioden. Nedanstående handlingar laddas upp som pdf:er i ansökningssystemet.

 1. Personligt brev
 2. CV och publikationslista (se PDF-mall, som kan användas). OBS! endast originalartiklar som är publicerade eller antagna för publikation
 3. Kopia av examensbevis för läkarexamen
 4. Kopia av examensbevis för doktorsexamen (registrerade doktorander vid KI
  behöver inte skicka in antagningsbevis)
 5. Kortfattat forskningsprogram (högst 3 A4-sidor inklusive referenser) där planerat arbete under forskningsperioden redovisas.
 6. Intyg från prefekt, avseende arbetsplats och sökandes planerade forskningsaktivitet
 7. Intyg från handledare (gäller doktorander) eller från forskargruppsledare (gäller disputerade).
 8. Skriftliga referenser från nuvarande/tidigare anställning
 9. Tjänstgöringsintyg från nuvarande och tidigare klinisk tjänstgöring
 10. Rangordnad lista över vid vilka sjukhus du helst vill göra allmäntjänstgöring på, alternativt informera om att du inte har några preferenser).

Endast fullständiga ansökningar av behöriga sökanden behandlas. Det är inte möjligt att komplettera ansökan efter sista ansökningsdag.

Följande delar av ansökan kommer att bedömas:

 • Genomförbarhet
 • Forskningsprojektets vetenskapliga kvalitet och potential
 • Den sökandes forskningsmeriter och potential
 • Integrering av forskning med framtida klinisk verksamhet
 • Den sökandes lämplighet/potential för klinisk tjänstgöring under forskar-AT

Utförlig beskrivning över vad som ingår i bedömningen för respektive kriterium.

Använd gärna detta som mall och checklista för din ansökan!
 

Handläggare, forskar-AT

Kia Olsson

E-post:forskar-at@ki.se

KO
Innehållsgranskare:
Kia Olsson
2024-04-18