Beslut om tilldelning av KID-medel

Kommittén för utbildning på forskarnivå fattar beslut om tilldelning av KID-medel.

2023

Kommittén för utbildning på forskarnivå fattade 2023-10-09 beslut om tilldelning av medel i 2023 års utlysning. Totalt har 64 ordinarie anslag beviljats.

Tilldelning av KID-medel 2023
Lista över bedömare, KID-medel 2023

2022

Kommittén för utbildning på forskarnivå fattade 2022-10-14 beslut om tilldelning av medel i 2022 års utlysning. Totalt har 65 ordinarie anslag beviljats och 3 reserver har utsetts.

2021

Kommittén för utbildning på forskarnivå fattade 2021-10-07 beslut om tilldelning av medel i 2021 års utlysning. Totalt har 70 anslag beviljats. De 5 högst rankade nya huvudhandledare som disputerat de senaste 10 åren har tilldelats ett större schablonbelopp/anslag.

2020

Kommittén för utbildning på forskarnivå fattade 2020-10-05 beslut om tilldelning av medel i 2020 års utlysning. Totalt har 65 ordinarie anslag beviljats och 3 reserver har utsetts.

Tilldelning av KID-medel

Lista över bedömare

2019

Kommittén för utbildning på forskarnivå fattade 2019-10-10 beslut om tilldelning av medel i 2019 års utlysning. Totalt har 60 ordinarie anslag och 1 extra anslag inom den riktade satsningen på KI:s gemensamma doktorandprogram med Singapore respektive Uganda beviljats, och 2 reserver har utsetts.

Tilldelning av KID-medel

Lista över bedömare

Kontakt

Paulina Mihailova

08-524 863 60