Anvisningar för fördelning av kursansvar för kurs inom program

Utbildningsuppdraget för programkurser ska i enlighet med riktlinjer som är fastställda i ”Kurs- och programansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå” förläggas på den institution som har bäst förutsättningar att genomföra uppdraget med hög kvalitet och god forskningsanknytning.

  • Diarienummer: 1-771/2020
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare
  • Beslut: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
  • Dokumenttyp: Anvisningar
  • Handläggs av avdelning/enhet: Fakultetskansliet och internationella relationer
  • Beredning med: Fakultetskansliet/GVS

Sammanfattning av anvisningarna

I de fall där programansvaret är delegerat till institution har prefekten det övergripande ansvaret för utbildningsuppdraget med delegation till Utbildningsnämnd (UN). I de fall där ingen enskild institution har programansvar, som vid Läkarprogrammet och Biomedicinprogrammen, har Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU) det övergripande ansvaret för utbildningsuppdraget med delegering till Programnämnd (PN). Föreliggande anvisningar gäller kurser inom program vid institutionsansvar såväl som kurser inom program med programansvar under KU.

Anvisningarna i sin helhet