Utlägg

Här beskrivs hur utbetalningar av utlägg hanteras.

Person med personnummer/samordningsnummer (Ej SINK)

 1. HR-enheten på institution lägger upp en ”minirapp anställning".
 2. Resegranskare/källrapportör på institution/motsvarande registrerar utlägget i PA-webben.

Person utan personnummer eller samordningsnummer

 1. HR-enheten på institution lägger upp en ”minirapp anställning" med fiktivt personnummer.  
 2. Resegranskare/källrapportör på institution/motsvarande registrerar utlägget i PA-webben.
 3. Kontoanmälan från Swedbank mailas till: payroll@uf.ki.se
  OBS! för att utbetalning ska kunna ske så måste löneenheten få in kontoanmälan.

Person med personnummer/samordningsnummer (SINK)

 1. HR-enheten på institution lägger upp en ”minirapp anställning".
 2. Resegranskare/källrapportör på institution/motsvarande registrerar utlägget i PA-webben.
 3. Kontoanmälan från Swedbank och SINK-beslutet från Skatteverket mailas till: payroll@uf.ki.se
  OBS! för att utbetalning ska kunna ske så måste löneenheten få in kontoanmälan och SINK-beslutet.

Löneenheten gör utbetalning via Primula vid ordinarie utbetalning.

Dokument