Checklista i händelse av en arbetsplatsolycka

Om det uppstår en arbetsplatsolycka, finns det en del saker att tänka på beroende på vad som hänt. Här nedan har vi samlat punkter att agera på, som stöd.

 • Ring 112 och 524 801 00 (Avarn larmcentral)
 • Larma - ambulans - brandkår - polis och sänd ut vägvisare
 • Ge nödvändig medicinsk första hjälp
 • Säkra olycksplatsen för vidare olyckor och för undersökning
 • Se till att någon följer med de skadade till sjukhus
 • Kontakta KI ledning och eventuellt andra berörda företag
 • Var förberedd på kontakt från polis och massmedia
 • Samla alla involverade på en trygg och avskärmad plats
 • Låt ingen gå direkt hem
 • Låt alla få möjlighet att kontakta anhöriga, erbjud emotionell första hjälp
 • Ordna socialt kontaktnät för kvällen
 • Bestäm när gruppen skall återsamlas nästa dag
 • Informera samtliga anställda om händelsen och evenuella stressreaktioner
 • Se till att anhöriga till skadade får besök av arbetsledningen

Kontakt:

MH
Innehållsgranskare:
Christina Rosqvist
2023-10-23