Så gör du din egen film

För att din film eller inspelade föreläsning ska bli sevärd behöver du tänka på en del saker. Här finns råd om planering, inspelning och redigering. Du hittar också mallar och material med KI:s grafiska profil såsom namnskyltar, och länkar till musik och bilder.

Planering
Planera filmsekvenser och skriv manus till din film. Illustration: Cattaleeya Thongsriphong from the Noun Project

Planera

 • Definiera din films typ och målgrupp. Är det en reklamfilm, informationsfilm eller något annat? Var ska den visas? 
 • Sammanfatta ditt budskap på en mening.
 • Skriv ett kort manus och välj visuella element. För att skapa en dynamisk film behöver du ofta filma många olika scener. Uppskatta att varje filmscen kan användas i mellan 3–6 sekunder förutom intervjuer eller informationsgrafiker som kan ligga längre.
 • Bestäm filmens längd och anpassa innehållet efter målgruppen. I sociala medier tenderar filmer på 15-60 sekunder att gå bäst.
 • För sociala medier, inled med något engagerande inom de första tre sekunderna.

Filma

 • Tänk på ljus, ljud och miljö. Använd naturligt ljus, undvik störande ljud och välj en passande plats. Om du är inomhus, filma gärna vid ett fönster (filmaren ska stå med ryggen mot fönstret). Undvik gult och blått ljus från glödlampor och lysrör. Filmar du mitt på dagen i stark sol, uppsök gärna skugga. Har du tillgång till en fotolampa kan det vara värdefullt vid inomhusfilmning i mörkare miljöer.
 • Använd en extern mikrofon om du ska intervjua eller prata själv i videon. Fäst mikrofonen i klädesplagget strax under hakan och koppla till videokameran. Kolla att ljudet fungerar. Undvik bullriga och sorliga bakgrundsmiljöer.
 • Välj en bra plats för intervju, gärna en plats som har anknytning till personen du intervjuar. Undvik platser med många distraktioner i bakgrunden. Personen du filmar får gärna stå nära kameran med lite luft eller distans till bakgrunden. Då hamnar personen du filmar naturligt i fokus medan bakgrunden blir lite suddig, vilket gör det lättare för både kameran och tittaren att fokusera.
 • Filma olika vinklar och inkludera utfyllnadsmaterial. Filma gärna relevanta byggnader och miljöer eller när din intervjuperson gör något. Tänk på att filma ur olika vinklar, på nära och långt håll för att skapa dynamik i filmen. Dessa kan du använda som utfyllnadsmaterial. 
 • Respektera integriteten och be om tillstånd om du filmar andra personer.
 • För skärminspelningar tillhandahåller KI verktyg som du kan läsa mer om här

Redigera

Filmredigering i Adobe Premiere Pro
Filmredigering i Adobe Premiere Pro.

Redigering kan göras i en mobiltelefon eller dator. Här är några exempel på redigeringsprogram: 

 • iMovie. Finns förinstallerat på iPhones och mac-datorer. 
 • PowerDirector eller Adobe Premiere Rush kan vara ett alternativ för Android.
 • Adobe Premiere pro är ett mer avancerat program för redigering i datorn.

Läs om beställning av licenser för programvaror.

 • Varva gärna kortare och längre klipp, och byt mellan olika vinklar och perspektiv. Bryt upp längre intervjuklipp i koncisa, kärnfulla inlägg och varva med bakgrundsfilmerna. Det gör filmen roligare att titta på!
 • Många redigeringsprogram har effekter som kan läggas mellan filmklippen för mjukare eller tydligare övergångar. För många effekter kan bli distraherande och ta fokus från budskapet.
 • Att texta din film är viktigt både ur ett tillgänglighetsperspektiv och för att många tittar på film utan att slå på ljudet, speciellt i sociala medier. Kontrasten mellan texten och bakgrunden måste vara tydlig. Använd till exempel inte vit text på vita moln. Många redigeringsprogram gör det möjligt att lägga en färgad ruta under texten, vilket kan hjälpa med kontrasten och göra texten lättläst. Tänk på att följa KI:s riktlinjer för färger och typsnitt.  Använd korta, tydliga meningar och relativt stora bokstäver som syns bra även i mobilen. Intervjuer ska också textas. Läs mer om tillgänglig film.
 • Om du ska prata i filmen så försök vara lugn och avslappnad, som om du pratade med en kompis. 

Publicera

Många redigeringsprogram, till exempel Adobe Premiere, kräver att filmen exporteras innan den kan publiceras. Du skapar då en fil som är anpassad till vad du ska använda den för. Ska du publicera din film på nätet är formatet H.264 att föredra.

Bild och musik

Gratis bilder kan laddas ner från exempelvis

Bilder att köpa finns på bildbanker som exempelvis:

Tänk på att alltid dubbelkolla vilken användningsrättighet som gäller för bilden. 

Musik kan laddas ner på många ställen, i vissa fall gratis. Precis som med bilder är det viktigt att ha koll på vilken användningsrättighet som gäller för musiken. Exempel på källor till musik:

Mallar

Logotyp och namnskylt

Nedan kan du ladda ner KI:s logotyp och namnskyltar som överensstämmer med KI:s grafiska profil. Namnskylten behöver anpassas till din film och är ett exempel på hur det kan se ut. Gör så här:

 1. Säkerställ att du har teckensnittet DM Sans installerat på din dator. 
 2. Öppna filen i Photoshop och skriv in din text.
 3. Exportera bilden som PNG-fil. (Arkiv/Eportera/Snabbexportera som PNG)
 4. Importera PNG-filen till ditt redigeringsprogram och använd i din film.

Ppt-mallar för inspelning av föreläsningar och presentationer

Nedan finns ppt-mallar som du kan använda när du ska spela in din föreläsning, till exempel via skärminspelning.

 1. Ladda ner filen på din dator.
 2. Öppna filen och ersätt innehållet i presentationen med eget innehåll. Välj den layout som fungerar bäst i ditt fall.
 3. Om du vill synas i bild - använd en layout med plats för innehåll på halva sidan som har markering ”Plats för föreläsare” (denna tar du sedan bort).