Externa leverantörer för produktion av film

KI har ramavtal för film att avropa leverantörer från. Ramavtalet är indelat i två områden, enkel filmproduktion och avancerad filmproduktion.

En filmkamera riktas mot människor i oskärpa.
KI har ramavtal för filmproduktion. Foto: Getty Images

Enkel filmproduktion

Enkel filmproduktion kan innebära produktion av nyhetsinslag, det vill säga intervjuer och/eller dokumentärt berättande om en aktuell händelse vid KI. Det kan också innebära en populärvetenskaplig skildring av nya forskningsrön som presenterats i exempelvis vetenskapliga artiklar eller i samband med konferenser.

Avropa enkel filmproduktion – så gör du:

För att få en kostnadsbild av den film som ni har behov av bör du så noga som möjligt beskriva uppdraget och skicka en offertförfrågan med en deadline för offerten och en kontaktperson på KI. Du kan också i en beställning ange vilken budget som finns för filmen, och till och med hur mycket tid filmen får ta att producera (exempelvis en dag, två dagar, osv). Det sätter ramarna för filmproduktionen i stora drag och leverantören kan lägga sin offert på rätt nivå från början, i stället för att föreslå idéer som det inte finns budget för.

Filmleverantörer för enkel filmproduktion:

Appelberg Publishing Group AB
Sofia Lindholm
076-840 42 17
sofia.lindholm@appelberg.com

Storyboard Film & Television AB
Niklas Ladberg
070-471 10 10
niklas@storyboard.se

Swedish Frames AB
Jonatan Kruse
08-22 68 00 eller 070-752 18 63
jonatan.kruse@swedishframes.se

Terran Studio AB
Johan Selin
073-984 32 10
Johan@youareterran.se

Viktigt att veta för dig som beställare

Avrop (offertförfrågan) för enkel filmproduktion sker med tillämpning av särskild fördelningsnyckel vilket innebär att KI avropar utifrån flera parametrar. Det betyder att du kan utgå från något av följande när du väljer filmleverantör:

 • Leveranstid: Du kan ställa frågan till samtliga leverantörer för att ta reda på vilken leverantör som kan åta sig ett uppdrag med leverans till en viss deadline, och sedan relatera till pris och/eller erfarenhet.
 • Pris: Om du på förhand vet att ett uppdrag kommer att ta ett visst antal timmar så kan du välja den som har lägst timpris i avtalet, utan att fråga samtliga.
 • Erfarenhet: Du kan välja en viss leverantör som du vet levererar hög kvalitet för ett specifikt uppdrag, som exempelvis är bra på just filmade forskarintervjuer/på animering/sociala medier-format och så vidare, utan att fråga samtliga leverantörer.

Viktigt är att du kan motivera valet av leverantör utifrån ovanstående fördelningsnycklar.

Avancerad filmproduktion

Avancerad filmproduktion kan vara presentationsfilmer som kräver en större produktion, till exempel produktion av professorsporträtt i samband med årlig professorsinstallation samt filmproduktioner kopplade till större evenemang, symposier, föreläsningar, konferenser och möten med vetenskaplig inriktning. Även större presentationsfilmer om KI eller delar av KI:s verksamhet kan vara aktuella inom detta avtalsområde.

Avropa avancerad filmproduktion – så gör du:

Leverantör 1 ska alltid tillfrågas först, och om leverantör 1 ej kan utföra uppdraget kan du gå till leverantör 2. För att få en kostnadsbild av den film som ni har behov av ska du så noga som möjligt beskriva uppdraget och skicka en offertförfrågan, med en deadline för offerten och en kontaktperson på KI, till den första av de nedan rangordnade filmleverantörerna. 

Du kan också i en beställning ange vilken budget som finns för filmen, och till och med hur mycket tid filmen får ta att producera (exempelvis antal dagar). Det sätter ramarna för filmproduktionen i stora drag och leverantören kan lägga sin offert på rätt nivå från början, i stället för att föreslå idéer som det inte finns budget för.

1. Anna & Hanna TV-produktion AB

Telefon: 070-697 46 47
E-post: info@ahaproduktion.se

Kontaktperson hos leverantör:
Hanna Blanksvärd
Telefon: 070-753 69 25
E-post: hanna.blanksvard@ahaproduktion.se

2. Appelberg Publishing Group AB

Telefon: 08-406 54 00

Kontaktperson hos leverantör:
Sofia Lindholm
Telefon: 0768-40 42 17
E-post: sofia.lindholm@appelberg.com

Viktigt att tänka på: tillgänglighet och grafisk profil

KI lyder under Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, vilket innebär att användare som inte kan uppfatta ljud eller bild ska få möjlighet att ta del av innehållet med hjälp av en alternativ representation, till exempel genom undertexter och syntolkning.

KI:s grafiska profil ger ramar för bland annat typsnittsanvändning och användning av KI:s logotyp, profilfärg och riktlinjer för bildmaterial.

Checklista för filmbeställning

Frågor att tänka igenom innan du kontaktar en filmleverantör:

 • Vilken budget finns?
 • I vilket sammanhang ingår filmen?
 • Vad ska filmen användas till? 
 • Vilka ska se filmen/vem vänder sig filmen till?
 • Vilken effekt förväntas filmen få?
 • Vilken typ av film ser du framför dig, till exempel animerad film, reportage, intervjufilm, eventfilm?
 • Hur lång ska filmen vara?
 • Hur och var ska filmen spridas/publiceras?
 • När ska filmen vara klar?

Kontakt

Du kan själv söka i avtalskatalogen på ”filmproduktion” och hitta avtal och priser för KI:s filmleverantörer. Om du har frågor om ramavtalet, vänligen kontakta inkopupphandling@ki.se.

Stöd och rådgivning kring beställning av filmproduktion? Vänligen kontakta kommunikationsavdelningen.

Madeleine Svärd Huss

Presschef/enhetschef press och redaktionellt innehåll