Praktik på KI - av studenter från andra universitet eller studenter på KI som vill göra sommarpraktik

Många studenter, framförallt internationella, kontaktar KI och begär att få göra praktik. Det finns olika grupper av studentpraktikanter.

1. Det finns de som vill göra praktik som kommer inom ett utbytesavtal, dvs ett utbildningsprogram vid KI har avtal med ett utländskt universitet, dessa hanteras av utbildningsprogrammen och med stöd av de internationella handläggarna. Detta är inom ett ordinarie utbyte och de blir antagna till en kurs vid KI och gör sin praktik inom kursen. 

2. Det finns också de som kommer utanför avtalen.  Dessa personer är studenter vid sitt hemuniversitet och på KI är de enbart praktikanter och inte studenter.

3. KI-studenter som vill göra praktik på sommaren.

Information till er som vill erbjuda en praktikplats till en student från ett annat universitet med vilket KI har ett utbytesavtal

Utbildningsprogram vid KI har utbytesavtal om student- och lärarmobilitet med ett antal partneruniversitet världen över. Praktik för studenter som omfattas av dessa avtal bör prioriteras gentemot studenter från universitet med vilka KI inte har avtal. Dessa studenter antas till en kurs inom ett utbildningsprogram vid KI och praktiken sker inom denna kurs.

Information till er som vill erbjuda en praktikplats till en student vid ett annat universitet (dvs ej inom utbytesavtal)

Studenterna från det utländska universitetet kontaktar ofta en forskare direkt för att komma överens om en forskningsplan och projektperiod. Det kan vara inom deras utbildning vid det andra universitetet t.ex. föra att skriva deras examensarbete eller efter att deras utbildning är slut för en ren praktik. Sker det inom ett erasmusland kan de ha rätt till erasmusstipendier. Dessa praktikanter hanteras inte av de internationella handläggarna vid Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd utan av deras motsvarigheter vid studentens hemuniversitet.

  • Praktikanterna går inte en kurs på KI och är därmed inte heller studenter vid KI.  
  • Det är den mottagande institutionen som hanterar all administration, ev. behörigheter, ev hjälp med visumansökningar mm.
  • Praktikanter ska anknytas till KI, se anvisningarna för anknytning.
  • Det finns inget ansvar för KI att ordna ett boende. Eventuellt kan det finnas bostäder hos KI Housing men endast om de inte redan är bebodda av studenter som kommer inom etablerade utbytesavtal eller av internationella KI-studenter.
  • KI har försäkringar som täcker praktikanter.
  • Intyg på genomförd praktik utfärdas av institutionen.

Anknytningen till KI ger dem tillgång till KI-konto, KI-mail, tillgång till friskvård mm.

Information till er som vill erbjuda praktikplats till en KI-student under sommaruppehållet

KI har försäkringar som täcker praktikanter och är de internationella studenter kan det finnas flera försäkringar som gäller. Läs mer om försäkringarna och försäkringsvillkoren på sidan om försäkringar för studenter.

Frågor

Har du frågor kring praktik inom utbytesavtal är du välkommen att kontakta de internationella handläggarna

Frågor om vad som gäller för att ta emot en praktikant vid KI (se punkt 2 och 3 ovan) hänvisas till institutionens HR-personal.