Partneruniversitet

KI:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå har avtal med ett flertal universitet över hela världen.

 

Aktuella avtal

De aktuella avtalen (på grundnivå och avancerad nivå) som omfattar student- och lärarutbyten hittar du vid länkarna nedan.

Utbytesavtal 2022/2023