Skip to main content

Försäkringar

Grupplivförsäkring TGL

Som statligt anställd är du livförsäkrad genom tjänstegrupplivförsäkring (TGL) hos SPV. Försäkringen ger ett ekonomiskt skydd för din familj. Den börjar gälla från dagen du kommer till arbetsplatsen och så länge du är anställd, dock längst till 65 års ålder. Den gäller även under semester och sjukdom.

Arbetsskadeförsäkring PSA

Med arbetsskada menas olycksfall i arbetet, olycksfall till och från arbetet och sjukdomar som har direkt samband med arbetet. Läs mer under Tillbud och arbetsskador .

AFA försäkring, sök ekonomisk ersättning (för anställda)

Tjänstereseförsäkring

KI har avtal med Kammarkollegiet gällande tjänstereseförsäkring. Administrationen på din institution kan utfärda ett försäkringskort, som du ska ta med dig på resan. På baksidan finns telefonnummer till Falck Global Assistans som guidar dig om något skulle hända.

För resor till EU/EES-länder ska du ta med europeiska sjukförsäkringskortet som du beställer från Försäkringskassan. Glöm inte att kontrollera kortets giltighetstid innan du reser.

Diners Club Reseförsäkring

När du bokar en resa och logi med vår upphandlade resebyrå Ticket Biz gäller Diners Club TACs reseförsäkring.

Kontakt

Trygg-Hansa Kortförsäkringar
Box 800
851 23 Sundsvall
Telefonnummer: 077-440 50 20
E-post: kortforsakring@trygghansa.se

Karolinska Institutets reseförsäkringar

Information och sammanfattning över KIs reseförsäkringar.

KI:s frivilliga gruppförsäkringar via Skandia

Genom ett avtal med Skandia kan du som anställd teckna en frivillig gruppförsäkring för dig och din familj. Försäkringen innefattar liv- och sjukförsäkring, trygghetskapital, olycksfallsförsäkring fritid samt barnförsäkring. Du tecknar den hos Skandia. För en del försäkringar kan du behöva göra en hälsodeklaration.

Du loggar in på Skandia genom att ange avtalsnummer 16142 och kontrollkod 6708. När du kommit in på Skandias hemsida hittar du detaljerad information om de olika grupp-försäkringarna.

Skandia frivillig gruppförsäkring

URA-försäkring

URA-försäkring är till för dig som är utlandsstationerad på URA-avtal. Den innehåller ett personskadeskydd och ett försäkringsskydd som motsvarar skyddet i en reseförsäkring. Villkoren för försäkringen hittar du hos Kammarkollegiet.

KI har en samlingsförsäkring för alla som sänds ut enligt URA-avtalet. Kontakta din lokala HR-administration för att få ett signerat och stämplat intyg, som beskriver vad URA försäkringen omfattar.

Mer om URA-avtalet

Försäkringsskydd för stipendiater

Information om Försäkringsskydd för stipendiater