Skicka ut studenter på Erasmuspraktik

Studenter vid Karolinska Institutet kan söka Erasmus+ praktikstipendium (även kallat Erasmus+ Traineeship) för att genomföra examensarbete eller praktik på ett företag, en organisation eller ett annat lärosäte i ett EU/EES/anslutarland inom ramen för sin utbildning vid KI.

Som akademisk företrädare eller annan personal kan du få frågor rörande detta från studenter, som vill att du skriver under ett "Learning Agreement for Traineeship” vilket ingår i ansökan om praktikstipendiet.

Två former av praktik

De former av praktik som kan komma att beröra dig som akademisk företrädare är:

  1. Praktik inom ramen för ett examensarbete. Studenten är registrerad på kursen examensarbete i Ladok och examineras vid KI, men genomför datainsamling vid behörigt företag/organisation. Som kursansvarig för examensarbetet vid KI ska du godkänna praktiken/datainsamlingen. Dessa ärenden handläggs av internationella handläggare. Studenten ska vara behörig att fortsätta sina studier vid KI för att stipendium ska kunna beviljas.
  2. Praktik utanför ett ordinarie utbildnings-/studieprogram, t ex under sommarlovet eller i direkt anslutning till att studierna vid KI är avslutade. Praktiken kan inte tillgodoräknas vid KI men blir inlagd som en not i Diploma Supplement . I dessa fall behöver programdirektor godkänna att praktikplatsen är relevant för studentens framtida yrkesutövande. Dessa ärenden handläggs av KI Karriärservice. Studenten ska vara behörig att fortsätta sina studier vid KI, alternativt vara färdig med sin utbildning vid KI,men ansökan måste göras innan studenten är klar med sina studier.

Försäkring

Studenterna är försäkrade via KI och Kammarkollegiets försäkring Student UT under hela sin utlandsvistelse.

Kontakt

Om du har frågor:

Kristina Jesinkey

Internationell Koordinator
Emma Hägg
2023-09-01