Om något händer

Om du råkar ut för stöld eller blir utsatt för trakasserier, hot eller våld ska du alltid polisanmäla och incidentrapportera i KI:s Incidentrapporteringssystem. Där kan du även rapportera oegentligheter anonymt och ska anmäla arbetsmiljöincidenter.

Vid akut fara eller nödsituation - ring 112 SOS Alarm!

Vid akut fara eller nödsituation - ring 112 SOS Alarm!

Annars ring KI Larm: 08-524 80 100.

Hot och våld

Våld och hot på arbetsplatsen är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. KI accepterar inte att någon anställd eller student utsätts för våld eller hot i arbetsmiljön.

Om du som anställd drabbas, eller får vetskap om att någon annan drabbats kan du vända dig till närmaste chef, skyddsombud eller säkerhetschef.