Skip to main content

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå har till uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetskontroll och verkställighet inom området utbildning.

Ledamöter

Ordförande och vice ordförande

Annika Östman Wernerson, vicerektor, ordförande

Lars Henningsohn, vice ordförande

Lärarrepresentanter

Eric Asaba

Rune Brautaset

Johanna Lanner

Johanna Zilliacus

Jonas Sundbäck

Rachel Fisher

Studentrepresentanter

Sarah Awad (MF)

Robert Lilford (MF)

Agne Kvedaraite (OF)

Adjungerad ledamot

Anna Carin Wahlberg

Facklig representant

Wietze De Vries (Saco)

Bodil Moberg (OFR)

Henry Wölling (Seko)

Tjänstemän

Marie-Louice Isacson, avdelningschef SER

Maya Petrén, kommittésamordnare

Sammanträdestider

Våren 2020:

Torsdag den 6 februari kl. 12.30 – 17.00

Tisdag den 3 mars kl. 12.30 – 17.00

Torsdag den 2 april kl. 12.30 – 17.00

Tisdag den 5 maj kl. 12.30 – 17.00

Tisdag den 2 juni kl. 12.30 – 17.00

Onsdag den 17 juni kl. 14.30 – 17.00
 

Skrivelser och ärenden till kommittén skickas till Maya Petrén.

Protokoll

Protokoll från sammanträden med Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad publiceras efter justering.

2020

2019

Kontakt

Maya Petrén

Samordnare
08-524 867 44

Annika Östman Wernerson

Vicerektor för utbildning