Skip to main content

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå har till uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetskontroll och verkställighet inom området utbildning.

Fakultetsnämnden och dess underorgan

Ledamöter

Ordförande och vice ordförande

Annika Östman Wernerson, vicerektor, ordförande

Rune Brautaset, vice ordförande (hösten 2019)

Lars Henningsohn, vice ordförande (tjänstledig)

Lärarrepresentanter

Eric Asaba

Johanna Lanner

Johanna Zilliacus

Jonas Sundbäck

Matthew Kirkham

Rachel Fisher

Studentrepresentanter

Bereket Eyob

Madeleine Lehander

Micaela Gonzalez

Adjungerad ledamot

Anna Carin Wahlberg

Tjänstemän

Marie-Louice Isacson, avdelningschef SER

Maya Petrén, kommittésamordnare

Sammanträdestider

Hösten 2019:

Tisdag 3 september kl. 12.30 – 17.00

Onsdag 9 oktober kl. 12.30 – 17.00

Tisdag 12 november kl. 12.30 – 17.00

Onsdag 11 december kl. 12.30 – 17.00

Torsdag 12 september – fredag 13 september internat heldag-lunch.

 

Skrivelser och ärenden till kommittén skickas till Maya Petrén.

Protokoll

Protokoll från sammanträden med Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad publiceras efter justering.

2019

Kontakt

Maya Petrén

Samordnare

Annika Östman Wernerson

Vicerektor för utbildning