Skip to main content

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå har till uppgift att stödja fakultetsnämnden genom beredning, kvalitetskontroll och verkställighet inom området utbildning.

Fakultetsnämnden och dess underorgan

Ledamöter

Ordförande och vice ordförande

Annika Östman Wernerson, vicerektor, ordförande

Lars Henningsohn, vice ordförande

Lärarrepresentanter

Eric Asaba

Johanna Lanner

Johanna Zilliacus

Jonas Sundbäck

Matthew Kirkham

Rachel Fisher

Studentrepresentanter

Robert Lilford

Sarah Awad

Facklig representant

Lukas Löfling

Adjungerad ledamot

Anna Carin Wahlberg

Tjänstemän

Marie-Louice Isacson, avdelningschef SER

Maya Petrén, kommittésamordnare

Sammanträdestider

Våren 2020:

Torsdag den 6 februari kl. 12.30 – 17.00

Tisdag den 3 mars kl. 12.30 – 17.00

Torsdag den 2 april kl. 12.30 – 17.00

Tisdag den 5 maj kl. 12.30 – 17.00

Tisdag den 2 juni kl. 12.30 – 17.00

Onsdag den 17 juni kl. 14.30 – 17.00
 

Skrivelser och ärenden till kommittén skickas till Maya Petrén.

Protokoll

Protokoll från sammanträden med Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad publiceras efter justering.

2019

Kontakt

Maya Petren

Samordnare

Annika Östman Wernerson

Vicerektor för utbildning