ISP Individuell studieplan

Digital individuell studieplan (ISP-system) lanserad på KI 1 feb 2021.
• Samtliga institutioner ska börja använda det digitala ISP-systemet för doktorander antagna från 1 feb 2021.
• Övriga doktorander för över sin individuella studieplan från papper till ISP-systemet i samband med nästkommande årliga uppföljning eller halvtidskontroll, dock senast i dec 2021. Institutionerna informerar sina doktorander och handledare hur ISP-systemet kommer att införas på deras institution.

Guide för doktorander & handledare: